FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt20/08/2018

Måste pappan betala underhåll?

Hej! Jag och mitt ex separerade för en tid sedan. Vi har gemensam vårdnad om våra tre barn som alla bor hos mig. Det är inte aktuellt att de bor hos honom eftersom han varken har ekonomi eller utrymme/standard som räcker till. Han har aldrig bidragit ekonomiskt då han anser att barnbidraget ska räcka. Han har knappt någon inkomst vad jag vet (han driver egen firma) medan jag tjänar ca 35' per mån.

Han betalar inget underhåll då jag känt det som meningslöst att ens försöka begära det. Vad jag förstår så säger lagen att föräldrar bidrar till barnens försörjning utifrån ekonomisk förmåga och den förmågan har han ju inte. När jag försöker prata med honom brukar han svara undvikande. Han har valt att leva under väldigt enkla förhållanden men är det rimligt att han i och med det "slipper" att försörja sina barn?

Om jag väljer att gå till tingsrätten och få en dom, gör det någon skillnad? Antar att de tittar på våra resp inkomster vilket kommer att bekräfta hans oförmåga att bidra? Funderar också på underhållsstöd från Försäkringskassan, men enligt deras hemsida betalas det ut om båda föräldrar har låg inkomst (ser dock inget om var inkomstgränsen går).

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! jag tolkar din fråga som att du vill veta om dina barns pappa måste betala underhåll för barnen eller ej, då han saknar ekonomiska medel. Regler kring detta finns i Föräldrabalken (FB).

Enligt 6 kap. 2 § FB har barnets vårdnadshavare ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov som listas i 6 kap. 1 § FB blir tillgodosedda. Vårdnadshavaren ska även svara för att barnet får en tillfredsställande försörjning.

Underhållsskyldigheten återfinns i 7 kap. FB. I den första paragrafen stadgas att föräldrarna ska svara för underhåll efter vad som är skälig med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Denna underhållsskyldighet kvarstår till barnets fyllt arton år, eller om denne går i skola vid denna tidpunkt, fram till skolgången avslutats (som längst till barnet fyllt 21).

Enligt 7 kap. 2 § FB så ska en förälder fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag om denne har vårdnaden om barnen men barnen varaktigt bor endast hos den andra föräldern, vilket är fallet för er. Pappan till dina barn är alltså skyldiga att betala underhållsbidrag! Ett underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal. Fastställs det genom avtal bestämmer ni själva hur mycket underhåll som pappan ska betala, och skriver ett avtal i skrift för att du ska kunna bevisa er överenskommelse.

Det andra alternativet är att fastställa underhållsskyldigheten genom dom. Då vänder du dig till tingsrätten som då beslutar hur mycket barnens pappa ska betala i underhåll. Denna summa kan som du förstår skilja sig mycket från den summa ni möjligtvis skulle kunna komma överens om.

Du kan även vända dig till Försäkringskassan får att få underhållsstöd. Du får du en fast summa per barn som är lika för alla. Försäkringskassan kommer sedan att kräva att den andra förälder ska betala tillbaka hela eller delar av underhållsstödet.

Sammanfattningsvis finns det tre olika vägar för dig att gå; avtal, dom eller underhållsstöd via Försäkringskassan. Vilka summor som det rör sig om är olika beroende på vad du väljer att göra.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Maja QvarnströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”