Måste något skrivas för att efterlevande ska kunna sitta kvar i orubbat bo?

2019-04-09 i Testamente
FRÅGA
God middagMin syster är sambo sedan 20 år.Om en månad skall de ingå äktenskap.De bor i ett hus som han byggde innan de hade träffats.De har två barn i varsitt tidigare äktenskap.Måste det skrivas något för att hon skall kunna bo kvari orubbat bo, om han skulle avlida. Båda är 75 år gamla.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har uppfattat din fråga som att din syster och hennes partner idag är sambos men ska inom kort ingå äktenskap med varandra. De har varsina barn från tidigare äktenskap och din fråga är om de måste skriva under någon handling för att hon ska kunna sitta kvar i orubbat bo för det fall hennes parter skulle avlida.

Med orubbat bo avses vanligtvis att kvarlåtenskapen efter den avlidne ska tillfalla den efterlevande först och att eventuella barn får invänta tills även den efterlevande har gått bort för att få ut sitt arv. Jag utgår ifrån att det är detta du avser med orubbat bo.

Angående sambor

Det kan inledningsvis konstateras att sambor inte ärver varandra enligt lag. Detta innebär att för det fall någon av dem skulle avlida idag har de ingen arvsrätt i förhållande till varandra, under förutsättning att de inte har upprättat ett testamente med innebörd att de ärver varandra.

Angående makar med särkullbarn

Du säger att de ingår äktenskap med varandra om en månad. Jag har dock uppfattat det som att de inte har några gemensamma barn tillsammans men att de har två varsina barn från tidigare äktenskap.

Barn som ej är gemensamma kallas för särkullbarn. Särkullbarnen är i detta fall närmast arvingar i förhållande till sina föräldrar. De kallas därför för bröstarvingar i förhållande till sin förälder enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken. Din systers barn är bröstarvingar i förhållande till din syster, som är deras mor. Din systers partners barn är bröstarvingar i förhållande till din systers partner.

Bodelning mellan sambor och makar

Innan ett arvskifte görs brukar i regel en bodelning göras mellan dödsboet och den efterlevande.

När en sambo avlider har den efterlevande sambon rätt att begära bodelning inom ett år från bouppteckningsförrättningen efter den avlidne. Detta framgår ur 8 § andra stycket sambolagen.

Till skillnad från samboförhållande ska, när två makar är gifta och den ena maken avlider, det alltid göras en bodelning göras mellan dödsboet och den efterlevande maken/makan.

Andra skillnader mellan en bodelning avseende sambor och makar är att vid bodelning mellan makar finns ingen tidsfrist som begäran ska framställas inom. Vidare avser en bodelning mellan makar all egendom som är giftorättsgods, till skillnad från en bodelning mellan sambor där endast samboegendomen blir föremål för en bodelning, 3 § sambolagen.

Arvskifte med särkullbarn

När en bodelning har genomförts och är avklarad kvarstår arvskiftet. Det är den avlidnes kvarlåtenskap som blir föremål för ett arvskifte.

Huvudregeln avseende arvsberättigade barn är att gemensamma barn får invänta tills att båda föräldrarna har gått bort för att erhålla arvet. Särkullbarn har dock en omedelbar rätt till sitt arv. Detta medför att om sin systers partner skulle avlida, oavsett om de är sambos eller gifta, har hans barn rätt till kvarlåtenskapen efter honom och rätt att kräva ut arvet efter honom direkt. Detsamma gäller för det fall din syster avlider men då i förhållande till hennes barn som ärver henne.

Särkullbarn har dock möjlighet att avstå från att begära ut sitt arv till fördel för efterlevande. Det är inte helt ovanligt att särkullbarn avstår från att ta ut sitt arv från sin förälder direkt. Istället är de då efterarvingar i den efterlevandes dödsbo enligt 3 kap. 9 § ärvdabalken.

Eftersom paret saknar gemensamma barn, kommer således särkullbarnen vara de som ärver sin förälder om någon av dem avlider, och om det inte finns något testamente som säger annorlunda.

Ändra fördelningen av arv genom testamente

För att få till en ändring avseende den legala arvsordningen krävs att paret undertecknar ett testamente. Genom ett testamente kan man förordna om sin kvarlåtenskap. Har man bröstarvingar har dessa dock en okränkbar rätt till sin laglott. Laglotten är halva arvslotten enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken. Detta innebär att en person som har bröstarvingar har möjlighet att testamentera över halva sin kvarlåtenskap utan att det kränker bröstarvingarnas laglotter.

Paret skulle därför förslagsvis kunna upprätta ett inbördes testamente med innebörd att de ska ärva varandra med undantag för bröstarvingarnas laglotter. På detta vis säkrar de att de ärver varandra med undantag för det som bröstarvingarna enligt lag har rätt till. Resultatet blir då att den efterlevande ärver halva kvarlåtenskapen och att den avlidnes bröstarvingar ärver det resterande.

Testamente med ovanstående innebörd kan dock medföra att den efterlevande måste sälja den gemensamma bostaden för det fall övrig egendom inte kan täcka bröstarvingarnas laglotter.

För att sitta i orubbat bo som ni skriver bör de därför skriva ett testamente med innebörd att det är deras önskan att deras bröstarvingar inte begär ut sitt arv utan istället avstår till förmån för efterlevande make/maka. Ett sådant förordnande medför dock ingen garanti för att särkullbarnen inte begär ut sitt arv på en gång. Särkullbarnen kan som sagt begära ut sitt arv på en gång om de vill. Det är dock vanligt att par som vill att särkullbarnen avstår från sitt arv till förmån för efterlevande, kombinerar en sådan önskan med ett förordnande om att för det fall något särkullbarn begär ut sitt arv ska denne endast erhålla sin laglott och inte hela sin arvslott, men att om särkullbarnet avstår från att begära ut sitt arv ska de erhålla hela sin arvslott när efterlevande gått bort.

För att testamente ska vara giltigt finns det strikta formkrav som måste vara uppfyllda. För att uppnå det resultat som paret önskar är det även viktigt att rätt förordnanden används i testamentet. Jag rekommenderar därför att paret tar hjälp utav en jurist för att upprätta ett testamente enligt deras önskemål. För det fall det önskas mer hjälp eller om det önskas hjälp utav jurist för att upprätta ett testamente är du välkommen att återkomma till mig på anna.nilsson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Anna Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2224)
2019-08-21 Inbördes testamente efter giftermål
2019-08-21 Makars och särkullbarns arvsrätt, behövs testamente?
2019-08-19 Rätt att ta del av testamente?
2019-08-19 Kan vi skriva testamente med innebörd att ärva med full äganderätt?

Alla besvarade frågor (72169)