FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt27/09/2018

Måste min dotter bo med sin pappa eller får hon själv bestämma?

Jag har en dotter som är snart 14 år och vill inte alltid bo hos sin pappa. Han lyssnar dessvärre inte på vad hon säger och tvingar henne att stanna med honom. Min son som är 12 år bor redan hos mig heltid på grund av att hans pappa inte lyssnar på honom samt att han byter flickvänner som underkläder. Kan han verkligen tvinga min dotter eller kan hon bestämma sig utan att han tvingar henne? Hon var jätte ledsen och orkade inte mer. Hon grät så mycket att hon knappt kunde andas. Vad ska jag göra? Finns det något dokument där det står att han inte har rätt till att tvinga henne till detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

De regler som gäller för vårdnadshavare och föräldrar finns i föräldrabalken (FB). Vad som gäller för vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. föräldrabalken. Jag kommer i mitt svar att redogöra för vilka rättigheter som finns när det gäller umgänge och boende samt avsluta med råd om vad du kan göra.

Vilka rättigheter har pappan att träffa er dotter?

När det gäller umgänge har inte en förälder en ovillkorlig rätt att umgås med sitt barn, tvärtom utgår lagstiftaren från att det är barnet som har rätt att umgås med föräldern. Vid beslut om vårdnad, boende och umgänge ska det alltid utgås från barnets bästa. Då ska bland annat beaktas barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § FB).

Barnet har rätt till umgänge med den förälder det inte bor med, i detta fallet som jag förstår det, pappan. Ni har som föräldrar ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § FB). Detta innebär i grund och botten att er dotter dels har rätt att umgås med sin pappa, dels att såväl du som pappan gemensamt ska se till att er dotter har ett umgänge med honom. En förälder som vill umgås med sitt barn kan begära att rätten beslutar om umgänge (6 kap. 15 a § FB). Även om det inte är föräldern som har rätt att umgås med sitt barn, finns det ändock en tanke att det oftast är till barnets bästa att ha ett umgänge med den förälder det inte lever med.

När får er dotter själva bestämma över umgänge eller boende?

Det finns ingen lagstadgad ålder i vilken då ett barn själv får bestämma om umgänge eller boende. Det finns praxis i en del domar som har grundat en tanke om att barnet har en rättighet att bestämma själv när det har fyllt tolv år. Det är dock ingen utskriven rättighet, utan bara något som kan användas som en utgångspunkt. Istället är det, som ovan redogjort för, att alla beslut ska fattas med utgångspunkt i principen om barnets bästa (6 kap. 2 a § första stycket FB). Principen om barnets bästa innebär bland annat att man ska beakta barnets egen vilja i takt med dess ålder och mognad (6 kap. 2 a § tredje stycket FB). Det innebär att större hänsyn tas till vad barnet vill själv ju äldre och mognare det är. Total bestämmanderätt får barnet först när det blir myndigt, däremot är er dotter 14 år varför det kommer att beaktas i förhållandevis stor utsträckning vad hon själv vill.

Ett möte i familjerätten är bra som en första åtgärd

Jag rekommenderar att du vänder dig till familjerätten som en första åtgärd. Familjerätten är, trots dess titel, inte en domstol. Familjerätten lyder under socialtjänsten och bistår bland annat med rådgivning om vårdnad, boende och umgänge samt det finns en möjlighet till samarbetssamtal. Samarbetssamtal är frivilliga, men min erfarenhet är att de inte ska underskattas. Det är i regel väldigt professionell personal som är vana att handskas med ärenden som ert. Familjerätten har tystnadsplikt, ska vara objektiv och ser till barnens bästa. Dess uppgift är att medla och se till att ni får en fungerande dialog, vilket ibland kan vara svårt att klara själva.

Med lite tur kan samarbetssamtal falla väl ut och du och pappan kan kanske komma fram till en lösning som fungerar både för er och er dotter.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000