FrågaFAMILJERÄTTGod man28/09/2018

Måste man vara omyndigförklarad för att få en god man?

Måste man vara omyndigförklarad för att få en god man som tar hand om ens ekonomi?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sedan 1989 är det inte längre möjligt att bli omyndigförklarad i Sverige. Omyndigförklaringen har istället blivit ersatt med så kallat förvaltarskap, där en förvaltare förordnas åt en person som är ur stånd att vårda sig och sin egendom. Förvaltarskap skiljer sig från godmanskap på så vis att den som har en förvaltare inte längre råder över sin egendom och inte kan vidta rättsliga åtgärder utan förvaltarens samtycke, medan den som har en god man fortfarande råder över sin egendom och får agera helt oberoende av den gode mannen.

Både godmanskap och förvaltarskap regleras i 11 kap. föräldrabalken. Förutsättningarna för att få en god man framgår av 11 kap. 4 § där man kan läsa följande:

"Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas."

För att någon ska få en god man som tar hand om den personliga ekonomin krävs alltså att fyra kriterier är uppfyllda.

1. Den enskilde har en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande.

2. På grund av detta behöver den enskilde hjälp med sin ekonomi eller sina åtaganden i övrigt.

3. Den enskilde behöver en god man för att få hjälp.

4. Den enskilde samtycker till godmanskapet eller kan inte uttrycka sin vilja.

Den som vill få en god man på dessa grunder kan skicka in en ansökan till tingsrätten. Tingsrätten avgör därefter om det finns skäl att anordna godmanskap och förordnar i så fall en god man för uppdraget.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan SundqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”