Måste man vara folkbokförda på samma adress för att räknas som sambos?

FRÅGA
Hej!Om en person har levt med en annan person som sambos (varit folkbokförda på samma adress i flera år och haft gemensamt hushåll) men sedan folkbokför sig den ena personen på annan adress och sedan avlider. Räknas dessa två som sambos vid dödsfallet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är nödvändigt att två personer är folkbokförda på samma adress för att räknas som sambor. Jag förstår det nämligen som att personerna fortsatt bo tillsammans och att den ena sambon folkbokfört sig på en annan adress utan att flytta och sedan avlidit.

I mitt svar kommer jag gå igenom vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att två personer ska räknas som sambor. Reglerna om detta finns i sambolagen (här).

Vilka räknas som sambor?

Enligt 1 § sambolagen (här) är sambor två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.

Lagen säger alltså ingenting om att samborna ska vara folkbokförda på samma adress för att räknas som sambor. Det finns en presumtionsregel som säger att man ska utgå från att två personer är sambor om de är folkbokförda på samma adress och har varit det under längre tid.

Sammanfattning

Så länge personerna uppfyllde kraven i 1 § sambolagen när den ena personen avled räknas de som sambor vid dödsfallet. Det faktum att en sambo folkbokför sig på en annan adress innebär inte att samboförhållandet upphör. Det kan däremot vara svårare att bevisa att två personer var sambor vid ett specifikt tillfälle om de inte var folkbokförda på samma adress vid denna tidpunkt.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2897)
2021-04-16 Vad utgör samboegendom och vad avses med "gemensam användning"?
2021-04-15 Delar vi 50/50 om jag och min sambo gör slut?
2021-04-14 Betalningsansvar för sambos skulder
2021-04-13 Orubbat bo för sambo

Alla besvarade frågor (91364)