Måste man upprätta ett avtal för att det ska räknas som förskott på arv?

2018-01-21 i Förskott på arv
FRÅGA
Ett av våra barn har fått en summa pengar av oss (föräldrarna) för köp av bostad. Räknas det som förskott av arv, vilket vi vill att det ska göra, eller måste vi skriva något papper på detta?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olika förutsättningar gäller för förskott på arv beroende på relationen mellan arvlåtaren (den avlidne) och den som tagit emot förskottet. Frågan gäller mellan eventuell arvlåtare som är förälder och barn som mottagare av förskottet. Därför kommer jag endast reda ut vad som gäller vid den relationen. Förskott på arv regleras i ärvdabalken (ÄB).

Huvudregeln för förskott av arv mellan förälder och barn är att det alltid ska räknas som förskott. För att det inte ska ske någon avräkning så måste det ha föreskrivits att det inte ska gälla som förskott, vilket kan göras via avtal. Om det av omständigheterna måste antas ha varit avsett att det inte ska räknas som förskott ska någon avräkning vid fördelningen av arv inte heller göras (6 kap. 1 § 1 st. ÄB).

I övriga fall räknas det som förskott och avtal behöver inte upprättas för att det ska räknas som förskott, snarare tvärtom!

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Ikram Asry
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?