Måste man uppge vilken fackförening man tillhör?

2017-10-29 i Fackförening
FRÅGA
En anställd vägrar uppge vilken fackförening hon tillhör. Vi måste omorganisera i företaget, vilket kräver att jag kontaktar aktuell fackförening. Men, jag vet ju inte vilken.
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt förhandlingsskyldigheten i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) har arbetsgivaren en skyldighet att förhandla med de arbetstagarorganisationer (fackförbund) i förhållande till vilka denne är bunden av kollektivavtal, enligt 11 § MBL. Detta när det handlar om viktigare förändringar i verksamheten eller viktigare förändringar av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagaren som tillhör organisationen. Enligt 12 § MBL kan arbetstagarorganisationen även begära förhandling i samma typ av frågor, men som inte anses så viktiga att förhandlingsskyldighet enligt 11 § föreligger. Enligt 13 § MBL har arbetsgivaren även en förhandlingsskyldighet gentemot de fackförbund i förhållande till vilka denne inte är bunden av kollektivavtal, om det rör arbets- eller anställningsförhållandena för en arbetstagare som är med i fackföreningen. Om arbetsgivaren inte är bunden av något kollektivavtal är denne skyldig att förhandla med alla berörda arbetstagarorganisationer vid frågor om uppsägning och övergång av företag, enligt 13 § 2 st. MBL.

Frågor som rör företagsledning är generellt sett sådana frågor som inte rör en arbetstagare särskilt och därmed inte kräver att förhandling sker med sådana arbetstagarorganisationer i förhållande till vilka denne inte är bunden av kollektivavtal. Om det däremot rör en företagsöverlåtelse och arbetsgivaren inte är bunden av något kollektivavtal alls måste arbetsgivaren alltså förhandla med alla berörda arbetstagarorganisationer.

Om förhandlingsskyldighet över huvud taget föreligger beror alltså dels på om du som arbetsgivare är bunden av kollektivavtal eller inte och dels på vad det handlar om för beslut.

En arbetsgivare för inte kränka föreningsrätten enligt 7–8 §§ MBL. Att fråga arbetstagarna om vilken fackförening dessa tillhör behöver dock inte innebär att föreningsrätten kränks. Det hela beror på vad syftet med utfrågningen är. Om syftet är att ta reda på svaret för att kunna fullgöra sin skyldighet att förhandla enligt MBL anses det inte vara en föreningsrättskränkning.

Det verkar dock som att den allmänna uppfattningen är att arbetstagare alltid har ett val om denne vill svara eller inte, och att du som arbetsgivare då inte kan göra mer. Just denna fråga verkar dock vara omstridd och det finns nog inget självklart svar. Vissa menar att man som arbetsgivare har en skyldighet att ta reda på vilka arbetstagare som tillhör vilka fackförbund, medan vissa menar att det är ett brott som personuppgiftslagen att lämna ut sådana uppgifter.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!
Vänligen,

Emma Fagerberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?