Måste man uppge vem som är fader till ett barn?

2020-10-31 i Faderskap
FRÅGA
Hej!Det är så att min väninna nyligen blivit mamma för första gången men många tankar hos henne kvarstår. Fadern till barnet, (som även är min föredetta sambo jag ägde hus och gård med), är inte snäll på några vis. Var inte snäll emot någon av oss. Väldigt manipulativ och går genom eld och vatten för att få som han vill, på sitt sätt. På ett ont sätt. Ingen trevlig människa med andra ord. Hon upptäckte graviditeten i sjätte månaden och är förstörd över att det är just han som är pappan. Behöver inte gå in i detalj men det finns papper från polisen att han vid fyra tillfällen misshandlat henne. Själv ångrar jag att jag inte var stark nog då att anmäla honom för det han utsatte mig för. Får man såna här gånger skriva "Fader Okänd" på faderskapstestet? Vad är för och nackdelar? Vad säger lagen exakt?Med vänlig hälsning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

När det gäller fastställelse gällande faderskap är utgångspunkten att varje barn har rätt att få veta vilka dess föräldrar är. Barnets moder fastställs genom principen "mater est quam gestatio demonstrat", dvs. modern är den som föder barnet. Är modern gift vid födseln presumeras det att maken är pappan till barnet, är modern däremot inte gift med barnets fader så fastställs faderskap genom en bekräftelse eller genom en dom ( 1 kap. 3 § FB). Är kvinnan inte gift och hon vägrar att uppge vem som är fader till barnet, eller om hon inte vet vem som är fader till barnet, har socialnämnden ett utredningsansvar, dvs. ett ansvar att se till så att faderskapet blir fastställt ( 2 kap. 1 § FB). Socialnämnden kan exempelvis göra detta genom att inhämta information från modern eller andra som skulle kunna lämna information som är av betydelse för utredningen. De kan vidare även, om modern inte är säker på vem som är far till barnet, ta blodprov för att fastställa faderskapet ( 2 kap. 4-6 §§ FB).

Sammanfattningsvis går det alltså inte att skriva "Fader okänd" eftersom socialnämnden har ett utredningsansvar och kommer att utreda vem som är fader till barnet. Det modern däremot kan göra i detta fall är att ansöka om ensam vårdnad ( 6 kap. 5 § FB). Rent praktiskt går det till så att den förälder som vill få ensam vårdnad ansöker om stämning hos tingsrätten i den ort där barnet bor.

Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Sara Hrnic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (352)
2021-05-31 Tolka testamenten
2021-04-30 Kan man tvingas att genomföra ett faderskapstest?
2021-04-13 Har jag rätt till faderskapstest?
2021-03-27 Kan man begära ett faderskapstest och vilka konsekvenser kan uppstå om testet skulle visa att man inte är pappa till barnet?

Alla besvarade frågor (93124)