FrågaOFFENTLIG RÄTTMigrationsrätt30/05/2022

Måste man uppfylla försörjningskravet när man har barn tillsammans?

Hej! Jag och min familj vill flytta från Australien till Sverige. Jag är svensk medborgare och är gift med en australiensare, barnen har svenska samordningsnummer men inte pass. Planen är att jag och barnen åker först några månader (börjar föris och jag söker jobb medan vi bor hos min mamma) och sen kommer min make. Måste jag uppfyll försörjningskravet för att han ska få uppehållstillstånd? Måste jag uppfylla innan han ens kan ansöka? Eller gäller det inte när vi var barn tillsammans? Vi kan inte vänta flera månader, hemskt för honom och barnen ju! Tack

Lawline svarar

 

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du ska uppfylla försörjningskravet och om det måste uppfyllas innan ansökan, svaret på din fråga finns i Utlänningslagen

Måste du uppfylla försörjningskravet? 

Du som är svensk medborgare har rätt till familjeåterförening som innebär att en familj som har kommit ifrån varandra har rätt att återförenas med varandra. Med det finns andra krav som ska vara uppfyllda och en av dessa krav är “försörjningskravet”

Försörjningskravet innebär att du som bor i Sverige måste försörja dig själv, dina barn och din make som ansöker om uppehållstillståndet. Du måste också ha en bostad av en tillräcklig storlek för er att bo i (5 kap 3 b §, utlänningslagen). Ni måste uppfylla försörjningskravet när migrationsverket gör en bedömning av ansökan om uppehållstillstånd. Du kan läsa mer ingående informationen om försörjningskravet här på migrationsverkets hemsida 

Finns det undantag för försörjningskravet? 

Man får inte ett undantag från försörjningskravet på den grunden att man har barn tillsammans. Det vill säga migrationsverket kommer fortfarande att ställa krav på försörjning när du är anknytningspersonen oavsett om ni har barn tillsammans eller inte. Dock barnen är undantagna från försörjningskravet, vilket innebär att migrationsverket ställer inte krav på försörjning när anknytningspersonen är ett barn som är under 18 år (5 kap 3 c §, utlänningslagen

Ett undantag från försörjningskravet som kan gälla i ditt fall är att du är svensk medborgare och att ni är gifta/sambo och förhållandet är väl etablerat. Med att förhållandet ska vara väletablerat innebär att ni till exempel bott tillsammans en längre tid. 

När ska ansökan om uppehållstillstånd vara gjord?

En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet (18 §, utlänningslagen). Din make kan inte komma till Sverige för att lämna ansökan hos migrationsverket, utan din make måste lämna ansökan från sitt hemland. Din make kan sedan komma för att bosätta sig i Sverige när migrationsverket har fattat ett beslut om uppehållstillstånd och gjort färdigt uppehållstillståndskortet. Beslutet om uppehållstillstånd och uppehållstillståndskortet får din make genom den svenska ambassaden. Ett sådant ansökan kan lämnas genom en webbansökan på migrationsverkets hemsida och här hittar du länken till webbansökan

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Lava SinoRådgivare