Måste man tala sanning med sin förvaltare?

FRÅGA
Jag har förvaltare å hon säger att hon inte har någon skyldighet att säga sanningen till mig när jag fråga henne något får hon göra så mot sin huvudman?
SVAR

En förvaltare är inrättad för att bevaka en persons rätt, förvalta dennes egendom och försörja för personen. Förvaltaren har ensamt rådigheten över den enskildes egendom, företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget. För att en förvaltare ska få företa en rättshandling åt den enskilde krävs inget samtycke.

För att underlätta er relation och möjligheterna för dig att utföra ditt arbete som förvaltare på ett så fördelaktigt sätt som möjligt för den enskilde underlättar det om ni endast är sanningsenliga mot varandra. Däremot skulle jag inte säga att det finns en skyldighet för den enskilde att vara alltid säga sanningen, det är upp till den enskilde själv. Men för att underlätta för dig att göra ett så gott arbete som möjligt underlättar det om sanningen kommer fram.

Ett tips är att förklara den enskilde med vikten av att ni talar sanning med varandra och att personen svarar sanningsenligt på frågor du ställer för att du ska kunna fatta de bästa besluten för den enskilde.

Daniela Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (388)
2019-10-10 Hur gör jag om jag vill bli entledigad från mitt uppdrag som god man?
2019-10-02 Kan jag få min post till egen adress när jag har god man?
2019-09-22 Min väninnas förvaltare nekar henne att gå på behandling för sitt drogmissbruk. Vad kan jag och min väninna göra?
2019-09-22 Kan förvaltare ge gåvor med överförmyndarens godkännande?

Alla besvarade frågor (73783)