Måste man ta prov från mamman när man ska ge ett faderskapstest?

2019-01-22 i Faderskap
FRÅGA
Hej! För att göra faderskapstest, måste man enligt svensk lag ta prov från mamman också?Och om ni kan svara på denna med - har socialtjänsten rätt att insinuera om mamman varit otrogen innan graviditet och fråga pappan om han varit bortrest. Och nästintill påtvingat faderskapstest. Vi skulle bara skriva på vårdnaden för vår nya bebis.
SVAR

Hej, tack för din fråga till Lawline!

När det gäller faderskap och moderskap är det föräldrabalkens (FB) regler som reglerar det rättsligt. Ett kort svar på din första fråga är att mamman inte behöver lämna prov när ett faderskapstest görs. Svaret på din andra fråga kräver ett lite längre svar. Jag kommer därför förklara här nedanför hur det ligger till när det gäller båda dina frågor!

Jag antar att ni som mamma och pappa inte är gifta då man inte behöver göra en faderskapsbekräftelse om mamman och pappan är gifta vid barnets födelse (FB 1 kap 1 §).


Mamman förmodas vara moder till barnet efter födsel

När en kvinna föder ett barn ses hon direkt som barnets moder. Mamman behöver alltså inte göra någon typ av bekräftelse för att visa att hon är moder. Detta kallas för "Mater semper certa est" -principen och även brukar kalla moderskapspresumtion.

Om pappan och mamman till barnet inte är gifta måste det göras en faderskapsbekräftelse (FB 1 kap 3 §). När en pappa ska göra faderskapsbekräftelse behöver alltså inte mamman lämna prov utan det kan enbart pappan behöva i vissa fall.


Socialtjänsten har en skyldighet att fastställa rätt fader

Enligt lagen så framkommer det att socialtjänsten ska fastställa fader och att det ska göras en utredning om det finns tveksamheter kring vem det kan vara (FB 1 kap 4 § & FB 2 kap 1 §).

Om det är så att det finns en risk att modern till barnet har haft samlag med någon annan än den som vill bekräfta faderskapet ska socialtjänsten utreda detta och kan då kräva "blodundersökning" för att kunna fastställa faderskapet (FB 2 kap 6 §).

Som det ser ut för er har alltså socialtjänsten rätt att fråga om mamman har haft samlag med annan man omkring den tidpunkt som barnet blev till. De har även rätt att be pappan om blodprov för att kunna säkerställa att det verkligen är rätt fader till barnet.


Sammanfattning och rekommendationer

Jag förstår att det kan vara jobbigt för er att behöva lämna faderskapstest när ni bara vill gosa med er nya bebis. I Sverige anses det vara jätteviktigt att se till att nyfödda barn har rätt till båda sina föräldrar och att det är rätt föräldrar. Därför är socialtjänsten rätt noggranna med att se till att pappan faktiskt är rätt fader. Detta kan såklart innebära att det ibland kan kännas jobbigt och irriterande med en undersökning där man själv vet svaret.

Som sagt så är svaret på dina frågor:

- Mamman till barnet behöver inte ge prov när faderskap ska fastställas.

- Socialtjänsten har en skyldighet att göra en utredning om det finns tveksamheter vid fastställande av faderskap. Detta kan innebära att socialtjänsten kommer fråga om mamman varit otrogen och om pappan var bortrest runt tiden när barnet blev till. Detta kan också innebära att den man som vill fastställa faderskap måste lämna ett blodprov.

Jag skulle rekommendera er att prata med socialtjänsten och fråga om det finns tveksamheter kring vem som är fader till barnet. Sen skulle jag nog säg att det bästa är att svara på socialtjänstens frågor och ge blodprov om det krävs. Om ni är säkra på att pappan är pappan så har ni inget att oroa er för. Även om det kan vara jobbigt till dess att faderskapet är bekräftat. Det finns även möjlighet att framföra synpunkter och klagomål om socialtjänsten eller enskilda i personalen till arbetsledningen eller socialnämnden i er kommun. Detta är dock inget jag rekommenderar då det lär ta mycket tid och energi från er men det är i alla fall en möjlighet.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Om inte får du gärna ställa en ny fråga eller ringa vår telefonrådgivning så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig. Lycka till med familjen och hoppas att det löser sig med faderskapsbekräftelsen.

Allt gott

Karin Ekström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (261)
2019-05-21 Går det att tvinga någon att göra faderskapstest?
2019-04-30 Fastställande av faderskap m.m.
2019-03-31 Partners samtycke till assisterad befruktning leder till rättsligt föräldraskap
2019-03-27 Hur kan jag ta reda på om min far är min biologiska far?

Alla besvarade frågor (69302)