Måste man som tilltalad infinna sig i domstol?

2020-01-31 i Domstol
FRÅGA
Om man gömmer sig inför en rättegång kan man slippa bli döm för brottet man har gjort? Kommer de lägga ner målet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I det fall en tilltalad person inte infinner sig i domstol under rättegången så finns det flera olika åtgärder en domstol kan vidta.

Huvudregeln är att du som tilltalad personligen ska infinna dig i domstol under rättegången. I det fall man inte närvarar vid sin rättegång så kan rätten avgöra målet i din frånvaro, detta ska du dock bli informerad om och istället ska ett ombud företräda dig. Om det skulle vara så att varken den misstänkte eller dennes ombud infinner sig vid rättegången, ska den ställas in och flyttas till ett annat datum (46 kap. 2 § RB).

Om du undviker en rättegång som kräver din personliga närvaro så kan du bli skydlig att betala ett vite, dvs. en straffavgift (45 kap. 15 § RB). Denna straffavgift måste du betala förutsatt att du inte hade en giltig anledning att inte delta vid rättegången, en sådan giltig anledning skulle exempelvis kunna vara att du var inlagd på sjukhus. Det ska vara fråga om en omständighet som du inte hade någon möjlighet att förutse (32 kap. 6 § och 32 kap. 8 § RB).

Domstolen kan utöver tidigare nämnda åtgärder även besluta om att hämta och föra dig till rättegången med tvång (45 kap. 15 § RB)

Preskriptionstiden på 2 år från brottsdatumet gäller om du inte har blivit delgiven om att åtal väcks. I ditt fall tolkar jag det dock som att du har mottagit en kallelse, vilket innebär att regeln om preskription på 2 år inte gäller (35 kap. 1 § BrB). Istället är det 5 år som gäller (35 kap. 6 § BrB).

Man kan sammanfattningsvis säga att du bör infinna dig i domstol vid tiden för din rättegång, annars riskerar du att målet avgörs i din frånvaro. Om målet inte kan avgöras i din frånvaro så betyder inte detta att du kommer slippa bli dömd, utan det kommer istället sättas ett nytt datum, till vilken du eventuellt blir förd med tvång. Du kommer sannolikt även bli skyldig att betala en straffavgift.

Jag hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

David Ekenberg
Fick du svar på din fråga?