Måste man skatta på egendom man får när man avvecklar en ekonomisk förening?

2018-11-26 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hej!Jag är ordförande i en ekonomisk förening!Vi tänker avveckla den. Föreningen äger en fastighet. Enligt stadgarna tillfaller den en andelsägare.Behöver någon betala skatt vid ett sådant förfarande?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns en specialregel tillämplig när ekonomiska föreningar upplöses (42 kap. 19 § Inkomstskattelagen). Enligt regeln så ska sådant som en medlem tar emot från föreningen behandlas som utdelning till den delen det överstiger värdet på den inbetalda insatsen. Utdelningar är man skatteskyldig för (42 kap. 1 §). Det korta svaret på din fråga är alltså ja, mottagarna kommer att behöva skatta på utdelningen om den för var och en av dom är värd mer än deras inbetalda insats.

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (531)
2020-07-31 Försäljning av lägenhet i utlandet
2020-06-25 Tidsfrist för omprövning av beskattningsbeslut samt efterbeskattning
2020-06-13 Ska en överföring till utlandet beskattas?
2020-05-08 Var tips om svartarbete kan lämnas

Alla besvarade frågor (82559)