Måste man samtycka till ett barns flytt om man inte vill och kan den ena föräldern själv bestämma om umgänge?

2020-02-26 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej, jag har haft svårt att träffa min son eftersom min exfru vägra och gjort det svårt för mig att åka med honom på semester då jag hade pappa ledig, hon hade åkt med vår son till hemlandet för 2 månader och jag hade ingen anledning att vägra samtycke till att de åker tillsammans även om hade fått allvarliga brännskador hemma.... Jag låt bli och de reste i frihet. Hon plötsligt vägrade när det var min tur att åka med barnen. Hade betalat flyg ach trygg boende och pratat med henne angående denna resa. Nu när jag är tillbaka från semestern vägrar hon att svara på mina telefon samtal, och sist hon svarade sa hon att vår son är sjuk och måste vänta på att han återhämta sig från feber att träffa honom, nu ville hon att jag samtycker till vår sons flytt till nya address, utifrån dessa omständigheter väckte 2 frågor :01. Bestämmer bara mamman när pappan ska träffa barnen? Speciellt nu när han är sjuk och flyttat till ett nytt samhälle.02. Måste jag samtycka till barns flytt när jag har inte träffat min son eller kollat det nya hemmet?Jag har det svårt att leva utan att träffa min son och hon gör det svårare varje dag
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om vårdnad om barn regleras i 6 kap föräldrabalken (FB). Svaret kommer att bli olika beroende på om ni har gemensam vårdnad om er son eller om en av er ensam tilldömts vårdnaden sedan tidigare.

Om ensam vårdnad

Om någon förälder har ensam vårdnad om barnet så är det den personen som bestämmer i frågor om barnets fostran. Detta inkluderar flytt (6 kap 1-2 §§ FB).

Dock innebär inte ensam vårdnad att den andra föräldern står utan rätt till umgänge. Barnets bästa ska avgöra hur det blir i dessa frågor, och barn har rätt till umgänge med sina föräldrar (6 kap 2a § FB). Om ni inte kan komma överens så kan domstol avgöra om umgänge för föräldern som inte har vårdnaden (6 kap 15a § FB). Beroende på hur gammal er son är kan hans åsikter betyda mycket. Typiskt sett så fungerar det så att ju äldre han är desto mer inflytande har han på vad domstolen dömer ut angående umgänge.

Om din exfru ensam har vårdnaden kan hon alltså själv bestämma om flytt, men hon kan inte bestämma att du inte får träffa ditt barn.

Om ni har gemensam vårdnad

Om inte den gemensamma vårdnaden upplösts så har ni fortfarande gemensam vårdnad (6 kap 3 § FB). Det är inte tillåtet att flytta med ett barn utan att båda vårdnadshavarna samtycker till det. Om ni inte kan komma överens så får föräldern som vill flytta söka ensam vårdnad. En domstol bedömer då vem som är lämpligast för barnet att bo med (6 kap 14 § FB). Detta beror på var barnet själv vill bo, men också faktorer som ifall barnet kommer behöva byta skola. Det är betydligt vanligare att ensam vårdnad döms ut till föräldern som inte vill flytta, eftersom detta har mindre påverkan på barnet.

Du måste alltså inte samtycka till ditt barns flytt om du inte vill det. Dock gäller fortfarande att om fallet tas upp i domstol och de dömer ut vårdnad till den ena föräldern så måste den andra acceptera beslutet.

Din exfru kan heller inte vid gemensam vårdnad förhindra att du träffar din son. Din son har rätt till umgänge med dig och ni båda har ett ansvar för att se till att barnets behov till umgänge tillgodoses (6 kap 15 § FB). Om din exfru inte tillåter dig att träffa din son kan du ta upp det i domstolen där barnet har sin hemvist (6 kap 17 § FB).

Om ni har gemensam vårdnad så blir alltså svaret på båda dina frågor nej. Du måste inte samtycka till en flytt om du inte vill göra det, och hon har inte heller rätt att vägra dig umgänge.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (754)
2020-09-15 Kan fadern avsäga sig vårdnaden för vårt barn?
2020-09-15 Beslutsfattande vid gemensam vårdnad och växelvis boende
2020-09-14 Hur kan man ändra vårdnaden för ett barn?
2020-09-14 Ensam eller gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (84138)