Måste man registrera en företagslogga för upphovsrättsligt skydd?

2021-04-22 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej. Jag har ritat min egen företagslogga och som jag förstår det har upphovsrätt skapats automatiskt när loggan ritades. Om tvist skulle uppstå, om någon använder en identisk eller liknande logga, har jag bevis i form av originalfil samt mail från min grafiska designer som förde in loggan i ett program - räcker detta i domstol för att jag ska ha kvar min egenrätt till loggan eller krävs registreringsbevis från PRV? Tack på förhand,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om det är bra att registrera din logga för att undvika tvister om någon skulle använda liknande.

Reglerna om upphovsrätt finns i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen) (URL). Reglerna om varumärkesrätt finns i varumärkeslagen (VML).

Vad innebär upphovsrätt?

Precis som du säger uppstår upphovsrätten när du skapar verket (1 § URL). Det krävs också att verket har orgininalitet, dvs att det härleder från din egna konstnärliga förmåga. Att du får upphovsrätt till loggan innebär att du får ensamrätt att använda verket (2 § URL). Det krävs alltså ingen registrering av upphovsrätten och den som gör intrång i dina upphovsrättsliga rättigheter, genom att använda eller sprida verket, kan få sanktioner för detta (7 kap URL). Eftersom man inte kan registrera en upphovsrätt hos PVR borde dokumentationen som du nämner räcka, om loggan dessutom används kommer det vara enkelt att bevisa när i tiden den uppstod i en eventuell tvist.

Sammanfattning: Du kan inte registrera din upphovsrätt utan den finns automatiskt, din dokumentation bör räcka.

Vad är ett varumärke?

Du skriver att det är en företagslogga det handlar om. Även om upphovsrättsskyddet tillfaller dig automatiskt så kan det vara en ide att registrera loggan som ett varumärke (om så är fallet). Ett varumärke är ett kännetecken som kan särskilja ett företags varor och tjänster från andras (4 och 5 §§ VML). Företagsloggor kan sägas utgöra ett varumärke.

Hur får man varumärkesskydd?

Varumärkesskydd kan fås på två sätt.

Genom registrering hos Patent- och registreringsverket (1 kap. 6 § VML), ellergenom inarbetning (1 kap. 7 § VML)

Inarbetning innebär att varumärket är känt bland den krets till vilken den riktar sig mot, då krävs ingen registrering. Om varumärket bara är känt i en del av landet, kan varumärket vara skyddat genom inarbetning enbart där. Om du registrerar varumärket hos PVR får du varumärkesskydd i hela Sverige. För att ett varumärke ska få registreras måste det ha särskiljningsförmåga (dvs särskilja sig från andra varumärken) (1 kap. 4 § VML).

Ett varumärkesskydd innebär en ensamrätt till varumärket (1 kap. 10 § VML). Ensamrätten innebär i princip att bara innehavaren får använda varumärket för sina varor och tjänster. Den som använder varumärket utan tillstånd eller licens kan behöva betala ersättning och skadestånd (8 kap. VML). Om någon annan skulle använda loggan eller en liknande och hävda att det är denne varumärkesinnehavare så är det den person som har det tidigare varumärket som får rätt till det (1 kap. 13 § VML). Genom att du registrerar varumärket är det enkelt att kontrollera vem som "hade varumärket först".

patent och registreringsverkets hemsida finns mer information om hur du ansöker om varumärkesskydd.

Vad innebär det för dig?

Om loggan representerar ditt företags varor och tjänster och därmed utgör ett varumärke är min rekommendation att registrera det hos PRV. Om du registrerar varumärket får du ensamrätt till det. Du kan ju få ensamrätt genom att varumärket är tillräckligt känt, men den ensamrätten kan då vara geografiskt begränsat. Om någon skulle använda loggan när den är registrerad som varumärke skulle personen begå intrång i både varumärkesskyddet och upphovsrättsskyddet.

Om du bara har designat loggan och licenserar ut den till ett annat företag behöver du givetvis inte söka varumärkesskydd, då har du en upphovsrätt som ju uppstår genom skapandet.

Sammanfattning

Du kan inte registrera upphovsrätten och din dokumentation bör räcka, skyddet uppstår ju när du skapar verket. Om det är en företagslogga som representerar ditt företags varor och tjänster kan det vara bra att ansöka om varumärkesskydd, på så sätt får företaget ensamrätt till varumärket.

Jag kunde tyvärr inte länka till de exakta paragraferna till VML, kunde bara länka till rätt kapitel, men därifrån borde det gå bra att hitta rätt paragraf ändå.

Immaterialrätt är lite krångligt, men jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Maja Kristiansson-Gran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1024)
2021-10-15 Upphovsrätt till bild som publicerats på webbplats
2021-10-14 Namngivning i enlighet med god sed
2021-10-07 Användning av designat tyg
2021-10-06 Varumärkesintrång när man tipsar om företag?

Alla besvarade frågor (96356)