Måste man redovisa alla sina tillgångar i en bodelning?

2020-12-28 i Bodelning
FRÅGA
Vi ska skiljas och skilsmässo ansökan inlämnad i sep 2020.Vid bodelningsförslaget upprättat i okt av Swedbank jurist framgår att min mans tillgångar endast är 500000. Fattas minst 300000. Hur kan jag kontrollera om min man fört undan pengar tidigare. Kan han ha pengar i annan bank utan att redovisa vid bodelnings förslaget.Mvh
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

Som huvudregel gäller det att bodelning skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § första stycket första meningen äktenskapsbalken).

Varje make är skyldig att tills bodelningen förrättas redovisa för sin egendom och för sådan egendom som maken har haft hand om men som tillhör den andra maken. Makarna är även i övrigt skyldiga att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse vid bodelningen. Detta framgår av 9 kap. 3 § äktenskapsbalken. Denna redovisningsplikt avser både enskild egendom samt giftorättsgods, det vill säga den egendom som ska ingå i bodelningen.

Din man har alltså en skyldighet att redovisa samtliga tillgångar som är av betydelse för bodelningen, oavsett vart dessa tillgångar är belägna. Även om det är så att han har fört undan tillgångar innan tidpunkten då talan för äktenskapsskillnaden väcktes så finns det en specialbestämmelse som stadgar att den undanhållna summan räknas in i din andel i bodelningen, som om den faktiskt hade ingått i din mans giftorättsgods. Mannens del i det sammanlagda giftorättsgodset ska minskas i motsvarande mån (11 kap. 4 § första stycket äktenskapsbalken). Här är det dock viktigt att påpeka att den nyss nämnda bestämmelsen enbart siktar på giftorättsgods, inte enskild egendom. I vart fall så ska din man redovisa alla tillgångar, oavsett om det rör sig om enskild egendom eller giftorättsgods.

Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2776)
2021-04-15 Bodelning mellan sambor
2021-04-13 Kan jag ångra en bodelning om jag inte var i mina sinnes fulla bruk vid bodelningstillfället
2021-04-11 Ska en husvagn och dess lån delas lika vid en bodelning mellan sambor?
2021-04-11 Ska aktier ingå i bodelningen?

Alla besvarade frågor (91198)