Måste man läsa sin egen post?

Jag har fått besked på att jag har skylldighet att tömma och läsa post i min brevlåda. Jag har kontaktat olika instanser som tex PTS men har inte fått svar på att det finns något sådant krav så innan jag skickar in en överklagan till kammarrätten så skulle jag behöva hjälp med att få det kontrollerat om det finns stöd för detta krav i lagen. Grundorsaken till frågan kommer sig av att motparten hänvisar till att man har skyldighet att läsa sin digitala brevlåda (vilket jag gjort) men sedan har motparten valt att skicka ut ett väldigt viktigt brev postledes och detta har jag missat/slängt av misstag eller rent utav inte fått. Jag har fått avslag i förvaltningsrätten och då med motiveringen att jag inte kunde påvisa att brevet inte kommit fram men ingen hänvisning till krav att jag måste ta emot och även läsa post.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Det finns mig veterligen inga påbud i lag som föreskriver en skyldighet att läsa egen post. Jag är med andra ord av samma uppfattning som Post- och telestyrelsen (PTS). Däremot finns ett straffsanktionerat förbud att läsa andras post, men det är ju inte alls vad det är fråga om här.


Anledningen till att förvaltningsrätten i sin dom inte har kunnat hänvisa till någon relevant bestämmelse i det här avseendet beror helt enkelt på att det inte finns någon, varken i postlagen eller postförordningen. Jag känner inte heller till att det skulle finnas något liknande krav i PTS egen författningssamling.


Det ska dock tilläggas att det i och för sig inte, i vart fall inte såvitt jag förstår och inte utifrån din ärendebeskrivning, verkar handla om huruvida det föreligger en lagstadgad skydlighet att läsa sin egen post. Ditt ärende har snarare bevisrättslig karaktär eftersom du skriver att den springande punkten (motiveringen) lyder att du inte har kunnat påvisa att brevet inte har kommit fram.


Men märk väl att man samtidigt och naturligtvis inte kan hävda att exempelvis en betalningsavi inte har kommit fram genom att medvetet underlåta att öppna sin post.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”