Måste man köpa ut sin partner från en bostadsrätt man själv bekostat vid en skilsmässa?

2020-08-10 i Bodelning
FRÅGA
Jag äger en bostadsrätt till 100 % på pappret Min fru bor på ett vårdboende Måste jag köpa ut min fru från lägenheten vid en skilsmässa
SVAR

Hej,

Tack för att du kontaktar Lawline.

Reglerna om äktenskapsskillnad (skilsmässa) finns i äktenskapsbalken, vilken jag kommer utgå ifrån när jag besvarar din fråga.

Du skriver att du äger bostadsrätten till 100 %, vilket jag därför tolkar som att det är du som stått för betalningen av den. Huruvida du måste köpa ut din fru eller inte beror dock på om ni skrivit äktenskapsförord eller inte. Då du inte nämner något om detta tolkar jag det som att ni inte skrivit äktenskapsförord, vilket jag kommer att ha som utgångspunkt när jag besvarar din fråga.

Giftorättsgods och enskild egendom

Alla tillgångar som gifta makar äger är antingen giftorättsgods eller enskild egendom. Vad som är vad får stor betydelse när man vid en skilsmässa ska dela upp egendomen genom bodelning. När ett äktenskap upplöses, behålls den enskilda egendomen medan giftorättsgodset som huvudregel delas lika mellan makarna.

Vid skilsmässa ska i regel en bodelning genomföras (9 kap. 1 § stycke 1 ÄktB). Syftet med bodelningen är att fördela giftorättsgodset mellan makarna (10 kap. 1 § ÄktB), medan den enskilda egendomen behålls "odelad" (7 kap. 1 § ÄktB). En egendom kan vara enskild genom att man har skrivit in detta i sitt äktenskapsförord, eller för att någon av makarna har fått en tillgång i arv enligt testamente, som gåva eller genom en livförsäkring. Det måste även finnas med ett uttryckt villkor att arvet, gåvan eller försäkringsbeloppet ska vara enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB).

Har man en bostad som är avsedd som makarnas gemensamma hem, räknas detta som makarnas gemensamma bostad (7 kap. 4 § ÄktB). Den gemensamma bostaden får man t.ex. inte sälja, hyra eller pantsätta den gemensamma bostaden utan den andra makens tillstånd (7 kap. 5 § ÄktB).

Detta innebär att även om din fru inte bor i bostadsrätten för närvarande så räknas den som eran gemensamma bostad, eftersom ni inte heller har äktenskapsförord som uttrycker att bostadsrätten är din enskilda egendom. Eftersom bostaden är gemensam ska (värdet av) den också fördelas mellan er vid en skilsmässa. Du är också begränsad att inte kunna sälja bostadsrätten utan din frus tillstånd, eftersom den som sagt räknas som eran gemensamma bostad.

Hoppas svaret har varit till hjälp.

Ellen Lagnéus
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2754)
2021-03-03 Vad ingår i bodelning
2021-03-03 Ingår aktiebolag i en skilsmässa?
2021-03-01 Gäller bodelningsavtal under bestående äktenskap vid skilsmässa?
2021-02-28 Vad ska du göra om din f.d. partner inte vill samarbeta för att få till stånd en bodelning?

Alla besvarade frågor (89861)