Måste man ha testamente som sambo?

Vi är två sambos med varsina barn och inga gemensamma. Vi äger bostadsrätt och sommarstuga tillsammans 50% var. Inga lån eller andra skulder. Varsin bil och egna ekonomier. Vi önskar inte ärva varandra.

Blev kontaktad av en byrå som tyckte att vi absolut måste skriva testamenten annars kan våra barn gå miste om arv. Är detta möjligt då vi vill att våra barn ska ärva var sin förälder och vi har ekonomi att lösa ut barnen om någon av oss går bort.

Är testamente ett måste ?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga.

Barn har rätt till arv oberoende av om det finns testamente eller inte (2 kap. 1 § ärvdabalken). När ett samboförhållande upphör till följd av att ena sambon dör är det möjligt för den efterlevande sambon att begära en bodelning av samboegendomen (18 § sambolagen). Det är bara den efterlevande sambon att begära en bodelning, barnen kan inte göra detta. Vid bodelningen läggs all samboegendom samman och delas lika mellan dödsboet och efterlevande sambon. Till samboegendom räknas gemensamt bohag eller bohag om detta har införskaffats för gemensam användning (3 § sambolagen).

Begärs inte en bodelning så kommer den efterlevande sambon att behålla det denna själv äger medan dödsboet erhåller det som den avlidna sambon ägde. Efterlevande sambo samt dödsboet kommer ha rätt till sin angel av egendom som har ägts gemensamt. Detta kan vara olika andelar, exempelvis 20%-80%, men även 50%-50%. I den mån man inte visar på annat utgår man från att den samägda egendomen delas lika på hälften mellan parterna (1 § samäganderättslagen).

Något testamente är inget måste att upprätta. Däremot är det bra att ha ett testamente där det framgår hur man önskar att sin egendom ska fördelas när man går bort. Detta för att undvika framtida problem som kan tänkas uppstå.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp för dig. Är det något annat du funderar på är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!

Vänliga hälsningar,

Madelen HenrikssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”