Måste man gå till en jurist för att skriva ett testamente?

Vi vill skriva ett testamente. Måste vi gå till en jurist eller kan vi skriva ett eget och få det bevittnat av två icke jäviga personer?

Lawline svarar

Hej,och tack för din fråga.

Upprättande av testamente regleras i 10 kap. ärvdabalken. Formkravet för ett testamente är, enligt 1 §, att testamentet ska upprättas skriftligen och bevittnas av två vittnen. Testatorn ska underteckna testamentet i vittnenas närvaro och vittnena ska bestyrka handlingen med sina underskrifter. 4 § anger vem som får vara vittne till ett testamente. Vittnena måste vara över 15 år och inte lida av någon psykisk störning som gör att de saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen. Make eller sambo och vissa andra nära släktingar till testatorn får inte heller vara testamentsvittne.

Det finns inget krav på att man måste ta hjälp av en jurist för att skriva ett testamente, men det kan vara bra att göra det för att testamentet ska tolkas på rätt sätt och fördelningen av den framtida kvarlåtenskapen ska bli som man har tänkt sig. Det är till exempel viktigt att veta att om man har bröstarvingar (barn, barnbarn osv.) så kan man inte testamentera bort hela sin kvarlåtenskap, eftersom bröstarvingar alltid har rätt till hälften av sin arvslott (den s.k. laglotten).


Vänliga hälsningar,

Caroline OravaRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”