Måste man förhandla med representerade fackföreningar bland arbetstagare om man som arbetsgivare inte är bunden av kollektivavtal?

2019-12-08 i Fackförening
FRÅGA
HejVi är ett litet företag - 3 anställda och en ägare som är verksamma i företaget. Vi har inget kollektivavtal.Är vi skyldiga att förhandla med fackföreningen - Unionen - två anställda är medlemmar vid varsel om uppsägning ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga regleras i lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Förhandlingsskyldigheten för arbetsgivare inträder när organisatoriska beslut eller beslut som rör den organiserade arbetstagaren ska fattas (13 § MBL). Således träder förhandlingsskyldighet enl. 10 - 11 § MBL. Med förhandling avses att du ska lägga fram grund för dina beslut och informera arbetstagaren och facket om vad besluten innebär. Organisationen och arbetstagaren ska få lämna synpunkter på besluten.

Beslut om varsel omfattas av förhandlingsskyldigheten enl. 10 - 11 § MBL, således måste du påkalla förhandling med unionen innan du verkställer beslutet. Det är enbart om synnerliga skäl föreligger som du kan få verkställa ett sådant beslut omedelbart (11 § andra stycket MBL). Således ska det föreligga risk för liv och hälsa eller att bolaget kan drabbas av betydande ekonomiska konsekvenser om beslut inte fattas omedelbart.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fackförening (91)
2020-06-13 MBL och lön - Vad gäller?
2020-06-02 Undantag från turordningslistor i LAS
2020-05-08 Skyddet för fackförbundet gentemot arbetsgivare och regering
2020-02-23 Hot om massuppsägning som påtryckningsmedel i kollektivavtalsförhandling?

Alla besvarade frågor (82647)