Måste man flytta från bostaden efter att samboförhållande upphört?

FRÅGA
Hejsan,vad gäller vid separation mellan sambor. Man flyttar in hos kvinna som äger bostadsrätt. Mannen har också betalt och underhållit fastigheten under dessa år. För drygt ett halvt år sedan drabbas mannen av en stroke och får sämre motorik och tal. Nu efter 10 år som sambor vill kvinnan att mannen ska flytta ut. Har kvinnan någon laglig rätt att bildligt talat kasta ut mannen bara...? Har mannen någon laglig rätt att åberopa när det gäller bostaden mm...? Någon humanitär rätt borde finnas för i detta fall svagare part...Har försökt att tyda sambolagen men inte hittat något som liknar detta fall.Vore tacksam för svar eller någonstans jag kan vända mig.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Upphörande av samboförhållande

Ett samboförhållande upphör slutas om någon av samborna ingår äktenskap, avlider eller flyttar isär (2 § sambolagen). En sambo (i detta fallet din far) kan dock inte avstå från att flytta för att undvika att samboförhållandet upphör. Ett samboförhållande upphör nämligen även om den andra sambon ansöker om förordnande av bodelningsförättare (2 § 2 st sambolagen).

Gemensam bostad?

Efter att förhållandet upphört kan bodelning ske (8 § sambolagen). Vid en eventuell bodelning ska samboegendomen delas lika (14 § sambolagen). Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag (3 § sambolagen). För att det ska anses som gemensam bostad, måste den ha varit förvärvad för gemensamt bruk, oberoende av vem som faktiskt betalt. Av vad som framgår av din fråga, ägde kvinnan bostadsrätten innan de blev sambos. Bostadsrätten har alltså inte förvärvats för gemensamt bruk och utgör inte samboegendom.

Övertagande av bostad?

Efter upphörande av samboförhållande, kan dock den sambo, som inte äger bostaden anföra att denne har bättre rätt till bostaden (22 § sambolagen). För detta krävs emellertid synnerliga skäl. Denna prövning är väldigt restriktiv och det är inte sannolikt att mannen kan överta bostaden.

Vägra flytta

Eftersom bostaden inte är sambornas gemensamma, samt att mannen förmodligen inte kan överta bostaden, kan denne inte vägra att flytta. Skulle så ske, kan kvinnan begära, efter att hon meddelat att hon vill att förhållandet ska upphöra, handräckning hos Kronofogdemyndigheten för att få honom att flytta (3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning).

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3000)
2021-09-20 Samboavtal, bodelning och skulder - Vad gäller?
2021-09-20 Vad ska man tänka på när man ingår samboskap och vad innebär ett samboavtal?
2021-09-19 Min sambo har slängt ut mig
2021-09-18 Sambo, separation, testamente?

Alla besvarade frågor (95783)