Måste man dela ett arv vid skilsmässa?

2020-07-24 i Enskild egendom
FRÅGA
Om min son skiljer sig, måste han då dela arvet efter mig med sin hustru?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer att tillämpa bestämmelserna i äktenskapsbalken och ärvdabalken för att besvara din fråga.

Om han redan är skild vid arvstillfället?

Vid äktenskapsskillnad måste man bodela (9 kap. 1 § ÄktB). Bodelning innebär att man delar upp egendom mellan sig och sin partner. Vid bodelning ska all giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB).Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Om din son redan är skild vid tillfället då han får arvet, måste han inte dela det med sin exhustru eftersom att bodelning redan har skett. Det är han som är legal bröstarvinge och han har inte några skyldigheter att dela arvet med sin exhustru (2 kap. 1 § ÄB).

Om han skiljer sig efter han tagit emot arvet?

Om din son skiljer sig efter han ärvt dig kan det se annorlunda ut. Vid äktenskapsskillnad måste man som ovan nämnt bodela (9 kap.1 § ÄktB). Vid bodelning ska all giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Arv kan utgöra enskild egendom, vilket innebär att den egendomen inte ingår vid en eventuell bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). För att arvet ska klassificeras som din sons enskilda egendom, ska arvet enligt ett testamentet av dig vara din sons enskilda egendom (7 kap. 2 § 3 p. ÄktB).

Sammanfattning: Om din son redan är skild vid tillfället han ärver dig, behöver han inte dela det med sin exhustru. Om din son skiljer sig efter han ärvt dig, måste det inte ingå i bodelningen mellan honom och hans hustru i den mån det utgör enskild egendom. Arv kan utgöra enskild egendom om du testamenterar att det ska vara din sons enskilda egendom.

Hoppas du fått hjälp med din fråga!

Hälsningar,

Julia Lax
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (398)
2021-03-01 Tolkning av ett villkor i ett gåvobrev
2021-02-26 Gäller äktenskapsförord vid skilsmässa?
2021-02-24 Undanta egendom från bodelning och dödsbo
2021-02-08 Omvandla giftorättsgods till enskild egendom och särkullbarns rätt till arv

Alla besvarade frågor (89851)