Måste man bilda företag för att få sälja ett upphovsrättsskyddat verk?

Jag har skapat ett verk, en berättelse. Om jag säljer denna för en stor summa till ett internationellt företag måste jag öppna ett företag, eller kan jag göra detta som privatperson?

Lawline svarar

Hej, Och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!


Inledningsvis är Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk tillämplig (till vardags benämnd upphovsrättslagen, hädanefter förkortat URL)

Eftersom du skrivit en berättelse (Jag utgår från att det är fråga om en roman, novell, short story eller liknande) så kan det vara fråga om ett litterärt verk som skyddas enligt 1 kap. 1§ 1 st URL.

För att ett litterärt verk ska uppnå skydd enligt URL krävs att ett kvalifikationskrav uppnås. Inom upphovsrätten är verkshöjden kvalifikator, som enligt Svensk praxis fastställs vid det då ett verk är höjt till en viss grad av självständighet och originalitet.
Ett litterärt verk som uppvisar originalitet är ett verk som upphovsmannen satt sin egna personliga prägel på, vilket är fallet när hen kan uttrycka sin kreativa kapacitet genom att göra fria och kreativa val. Kravet på orginialiteten är måttligt ställt och verkets litterära eller konstnärliga kvalitet saknar i princip betydelse för om upphovsrätt föreligger.

Jag kommer anta att verkshöjdskravet är uppnåt.

Upphovsrätten uppkommer formlöst när verket skapats, vilket innebär att inget formellt registreringsförfarande krävs för att du ska ha upphovsrätten till verket.
Det är du, skaparen, som är upphovsrättsinnehavare (se 1 kap. 1§ URL).


Ekonomisk ensamrätt
Enligt 1 kap. 2§ URL medför upphovsrätten ett ekonomiskt, lagligt, monopol för den som skapat alstret. Denna ensamrätt innefattar rätten att framställa emplar.

Rätten till försäljning av upphovsrättsskyddade verk är förbehållna upphovsrättsinnehavaren (se 1 kap. 2§ 3 stycket 4 punkten URL)


Överlåtelse av den ekonomiska rätten.
Enligt 3 kap. 27§ URL kan den ekonomiska ensamrätten överlåtas (säljas) till annan, med den begränsning att den ideella rätten (se 1 kap. 3§ URL) inte kan medfölja i köpet (se 3 kap. 27§ 2 st 1 meningen).


Måste man bilda ett företag för att sälja sitt upphovsrättsskyddade verk?
Svaret är kort sagt nej. Det finns inget krav på att försäljning av en ekonomisk rätt till ett upphovsrättsskyddat verk måste ske genom ett företag. Det är enligt 1 kap 1§ URL i förening med 1 kap 2-3 §§ URL skaparen som har både den ekonomiska och den ideella rätten till verket, vilket också innebär att det är skaparen som enligt 3 kap 27§ URL har rätt att sälja det.


Jag hoppas detta besvarar din fråga och välkomnar alla ytterligare frågor du kan komma på!

Med vänlig hälsning,

Aram ShokorRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000