Måste man betala skatt vid försäljning av fastighet man fått i gåva?

2019-05-26 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej,Måste man betala skatt på en gåva när man säljer den? I det här fallet en fastighet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om du erhållit en fastighet i gåva gäller den s.k. kontinuitetsprincipen, innebärande att du träder i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § inkomstskattelagen, IL). Det innebär att när du ska sälja fastigheten kommer du att skatta precis som den tidigare ägaren hade gjort om vederbörande sålt den.

Kapitalvinsten är skillnaden mellan ersättningen (dvs. det du säljer fastigheten för) minskat med utgifterna för avyttringen (t.ex. mäklarkostnader) och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Omkostnadsbeloppet för fastigheter är anskaffningsutgiften (vad fastigheten köptes av den gåvogivaren för) ökade med förbättringsutgifter (44 kap. 14 § IL). Skatten på kapitalvinster är 30 % (65 kap. 7 § IL). När det handlar om försäljning av privatbostadsfastigheter görs en kvotering och endast 22/30 tas upp till beskattning (45 kap. 33 § första stycket IL). I praktiken innebär det en effektiv skatt om 22 % på kapitalvinsten.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (289)
2019-06-16 Vad ska min f.d sambo betala mig när vi ska dela upp vår bostadsrätt?
2019-06-02 Din dotter träder in i din mors skattemässiga situation
2019-05-26 Måste man betala skatt vid försäljning av fastighet man fått i gåva?
2019-05-20 Vilka skatteregler gäller när man säljer en fastighet man fått som gåva?

Alla besvarade frågor (69954)