FrågaSKATTERÄTTKapitalvinstskatt26/05/2019

Måste man betala skatt vid försäljning av fastighet man fått i gåva?

Hej,

Måste man betala skatt på en gåva när man säljer den?

I det här fallet en fastighet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om du erhållit en fastighet i gåva gäller den s.k. kontinuitetsprincipen, innebärande att du träder i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § inkomstskattelagen, IL). Det innebär att när du ska sälja fastigheten kommer du att skatta precis som den tidigare ägaren hade gjort om vederbörande sålt den.

Kapitalvinsten är skillnaden mellan ersättningen (dvs. det du säljer fastigheten för) minskat med utgifterna för avyttringen (t.ex. mäklarkostnader) och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Omkostnadsbeloppet för fastigheter är anskaffningsutgiften (vad fastigheten köptes av den gåvogivaren för) ökade med förbättringsutgifter (44 kap. 14 § IL). Skatten på kapitalvinster är 30 % (65 kap. 7 § IL). När det handlar om försäljning av privatbostadsfastigheter görs en kvotering och endast 22/30 tas upp till beskattning (45 kap. 33 § första stycket IL). I praktiken innebär det en effektiv skatt om 22 % på kapitalvinsten.

Vänligen,


Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?