Måste man betala skatt efter dödsbo?

FRÅGA
Måste man betala skatt efter dödsbo?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis är inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL, tillämplig.

Det är dödsbodelägarna som är ansvariga för dödsboets deklaration. Deklarationen finns digitalt på skatteverkets hemsida och du hittar den här.

Dödsboet är enligt 4 kap. 1 § IL skattskyldigt för den dödes och dödsboets skulder.

Den eventuella vinst som dödsboet gör ska deklareras och skatten ska betalas av dödsbodelägarna i förhållande till deras andelar i boet.
Skattskyldighet gäller alltså för dödsboet, och inte dödsbodelägarna. Detta eftersom det är dödsboet i egenskap av juridisk person som gjort den eventuella vinsten, men en delägare i ett dödsbo får betala viss skatt på den vinsten.

Arv beskattas i övrigt inte i Sverige sedan 2005.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga.
Hör gärna av dig om någonting är oklart eller om du har fler frågor!

Aram Shokor
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (863)
2020-10-23 Ärver en dödsbodelägare den avlidnes skulder?
2020-10-16 Gåvor som kränker arvsrätten och förskott på arv
2020-10-15 Värdering av bostad i samband med bodelning
2020-10-11 Kommer min mans pensionsförsäkringar att ingå i dödsboet efter honom?

Alla besvarade frågor (85311)