Måste man betala påminnelse för fildelning?

Hej

För ett tag sedan anklagade Njord Law Firm mig på grund av att jag enligt dom laddade ner en film. Jag gjorde lite forskning och kom fram till att jag inte ska betala summan som dom vill att jag ska betala. Jag ställde även en fråga till er. Här om dagen fick jag en påminnelse där dom säger att jag ska betala samma summa osv. Jag undrar då om jag verkligen ska betala denna påminnelse. Vilka argument kan dom ha mot mig att just exakt jag har laddad ner en film enligt dom. Jag undrar även, om det är ok för er att ge ut sådan info, om det finns andra personer som mig, som har ställt samma frågor, och vad har dom isåfall sagt? Jag har läst vad Sanna Wolk har kommenterat och jag följde då hennes råd men han inte hitta något att hon har kommenterat något gällande en påminnelse. Jag läste även på en hemsida om att danska domstolen la ner Njord Law Firm den 26 eller 28 Augusti detta år, är det sant?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det senaste året har flera advokatbyråer sänt ut förlikningserbjudanden/kravbrev till privatpersoner misstänkta för fildelning. En av dessa advokatbyråer är Njord Law Firm. Advokatbyrån verkar nu ha börjat sända ut påminnelser för de tidigare utsända kraven till de privatpersoner som valt att inte betala enligt tidigare krav. Påminnelsebrevet är just en påminnelse på det tidigare brevet och betyder i princip samma sak (fast denna gången med en påminnelse om att du inte betalt).

Jag har nedan brutit ut dina frågor ur det du skrivit och besvarar dem var för sig till dig.

"Jag undrar då om jag verkligen ska betala denna påminnelse"

Jag kan som rådgivare inte säga att man alltid ska bestrida eller att man alltid ska betala. Huruvida du ska betala påminnelsen är i slutändan upp till dig själv. Påminnelsen är i teorin samma brev tillsänt dig igen, i samma ärende, eftersom du valt att inte gå med på det förlikningserbjudande de erbjudit dig.

Vill du inte betala påminnelsen kan du låta bli. Påminnelsen skulle dock kunna innebära, rent spekulativt, en fingervisning om att Njord kommer att börja skicka kravbreven till inkasso. Om du väljer att inte betala och det skickas till inkasso måste du bestrida kravet. I ett sådant fall kan Njord som ombud för sin klient välja att stämma dig till domstol, och då får domstolen avgöra om du är skyldig att betala samt hur mycket.

"Vilka argument kan dom ha mot mig att just exakt jag har laddad ner en film enligt dom"

De advokatbyråer som skickar ut breven har som ståndpunkt att man kan hållas ansvarig för upphovsrättsligt intrång även om man har lämnat ut sitt routerlösenord till någon annan eller har ett öppet nätverk. Enligt advokatbyråerna vilar ansvaret på den som står för internetabonnemanget, inte vem som faktiskt laddat ner eller delat en film/serie. Som synes så har de inget argument för att just du har laddat ned en film. De har endast bevis för att någon har laddat ner en film från det internetabonnemang du är innehavare för.

Om advokatbyråns ståndpunkt är riktig eller ej går åsikterna isär och det är ännu ej prövat i svensk domstol om det är tillräckligt att man är innehavare av ett internetabonnemang för att vara civilrättsligt skadeståndsskyldig.

"Jag undrar även, om det är ok för er att ge ut sådan info, om det finns andra personer som mig, som har ställt samma frågor, och vad har dom isåfall sagt?"

Jag kan inte ge dig närmare information i något specifikt fall. Däremot får vi i perioder in många frågor om just fildelning och kravbrev. När dessa besvaras publiceras svaren öppet på vår hemsida. Om du söker efter ord såsom "Njord", "kravbrev", "fildelning" etc. så kan du mycket väl finna fler som fått kravbrev och eller påminnelser som du kan läsa om.

"Jag har läst vad Sanna Wolk har kommenterat och jag följde då hennes råd men han inte hitta något att hon har kommenterat något gällande en påminnelse"

Sanna Wolk har i media uttalat sig att man inte behöver betala kravbreven och att det i slutändan är domstol som ska bedöma om man ska betala eller inte. Även om Wolks uttalande handlar om kravbreven torde bedömningen vara densamma för påminnelserna. En påminnelse om kravbrevet är som redogjort för enligt ovan, i princip samma brev igen.

"Jag läste även på en hemsida om att danska domstolen la ner Njord Law Firm den 26 eller 28 Augusti detta år, är det sant?"

När en rättighetsinnehavare anser att någon gjort intrång i dennes rättigheter kan innehavaren vända sig till domstol. Enligt reglerna i IPRED-direktivet kan domstolen besluta att internetoperatören som handhar en IP-adress ska lämna ut vem som är abonnentinnehavare. Det är detta Njord m.fl. gör som ombud för sina klienter; det inhämtas bevis att någon fildelat en film från en viss IP-adress. När IP-adressen kan knytas till Sverige och en viss operatör vänder man sig till domstol och begär att uppgiften ska lämnas ut. När uppgiften är utlämnad skickas kravbrev/förlikningserbjudande ut till personen ifråga. Svensk domstol har på senare år godkänt ett stort antal utlämningar av abonnentuppgifter (mot bakgrund av alla kravbrev som sänts ut).

Danska motsvarigheten till Högsta Domstolen (Højesteret) beslutade i slutet av augusti i år att internetoperatörer inte var skyldiga att lämna ut abonnentuppgifter begärda av Nord Law Firm. Domstolen gjorde en avvägning mellan privatpersoners rätt till integritet och rättighetsinnehavarnas intresse av att få ut uppgifterna för att begära skadestånd. I det aktuella fallet ansåg Højesteret att privatpersonernas rätt till integritet vägde tyngre.

Huruvida svenska domstolar framöver kommer att fortsätta lämna ut uppgifter går inte att svara på. I ditt fall spelar den aktuella domen inte roll, inte ens om svenska domstolar skulle inta samma ställning. Detta då abonnentuppgifterna om dig redan har lämnats ut till Njord Law Firm.

Hoppas du fått svar på dina frågor och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000