Måste man betala för användandet av hyrd egendom om avtalet är muntligt och inget pris är överenskommet?

2018-03-14 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hej,Jag har som privatperson bokat en återkommande tid i en sporthall. För spel med vänner. Jag har på telefon kommit överens med ägaren om tid och skickat mina personuppgifter. Sedan januari har jag och mina vänner nyttjat den överenskomna tiden. Men jag har inte fått något avtal eller någon faktura samt jag har inte fått svar på vad hyran är eller hur länge jag har tillgång till hallen.Min fråga är vad som gäller angående avtal om pris och vad jag kan tvingas betala i efterhand då jag inte skrivet på något avtal eller fått något svar om vad priset är?Har vi ett avtal (eftersom vi har muntlig överenskommelse och jag nyttjat tiden) som innebär att jag måste betala det pris som ges i efterhand?Tack på förhand,MvhAlexander
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur jag uppfattar din fråga

Du har som privatperson ingått ett muntligt avtal gällande användning av en sporthall med en företagare.

Du har inte kommit överens om några mer ingående detaljer med personen som tillhandahåller hallen, bl.a. vad gäller kostnad, timmar du har att använda hallen osv.

Dina frågor är nu i första hand om du överhuvudtaget har ett avtal med den här personen och i andra hand hur mycket du kan tvingas betala för att du använt sporthallen.

Tillämpliga lagar

För att besvara din första fråga om ni har ett giltigt avtal eller inte så kikar vi närmare på avtalslagen (AvtL).

För att besvara din andra fråga angående vilket pris du kan komma att behöva betala för användandet av sporthallen kikar vi närmare på konsumentköplagen (KköpL).

Jag vill bara påpeka att hyra av egendom inte är specifikt reglerat i lag. De få bestämmelser som finns i handelsbalkens 13 kapitel är inte särskilt användbara heller, främst till följd av att de numera anses föråldrade.

Det råder oenighet om hur man bör hantera dessa typer av avtal. Den väg jag väljer att gå är att tillämpa konsumentköplagen som gäller köp av lös egendom analogt på ditt hyresavtal av sporthallen, främst för att hyresavtalet är ingånget mellan dig och en företagare.

Avtalet är giltigt trots att det är muntligt och inget pris eller tider för användning är avtalat

Du har muntligen bett om att få använda sporthallen. Jag antar att företagaren direkt sagt att han accepterar att du och dina vänner använder sporthallen (3 § andra stycket AvtL).

Det finns inget krav på att ni kommit överens om mer ingående detaljer, även om det är att rekommendera för att inte riskera överraskningar i efterhand.

Därför har ni ingått ett bindande avtal (1 § första stycket AvtL).

Jag vill här inflika att det i efterhand kan vara svårt att bevisa ett muntligt avtal, men att det rent tekniskt sätt är lika giltigt som ett skriftligt.

Om företagaren kräver att du betalar måste du betala ett rimligt pris

Om ni inte har kommit överens om ett pris i avtalet ska du betala ett skäligt, dvs. rimligt, pris för användandet av sporthallen. Priset bestäms utifrån vad det normalt sett kostade att hyra en sporthall vid tiden när ni ingick avtalet och omständigheterna i övrigt (35 § KköpL).

Viktigt att känna till är att det är företagaren som har att bevisa vad som kan sägas vara ett rimligt pris att betala.

Då ni inte har kommit överens när betalning ska ske måste du betala direkt när företagaren kräver det (36 § KköpL).

Sammanfattning

Ja, ni har ett giltigt avtal. Det krävs inte att ni har kommit överens om mer ingående detaljer.

Ja, du måste betala. Företagaren ska ge dig ett rimligt pris och du måste betala när han eller hon kräver det.

Mitt råd

Jag skulle råda dig att så fort som möjligt prata med företagaren om hur han har tänkt sig kring betalning och framför allt priset.

Jag tackar återigen för förtroendet att svara på dina frågor och önskar dig en fortsatt fin dag!

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (225)
2021-12-30 Har hyresgästen besittningsskydd när ägaren vill sälja huset?
2021-12-14 Har jag öppet köp om en butiksanställd lovar mig det?
2021-12-12 Bundenhet till muntligt avtal vid avtalsparts bortgång
2021-11-30 Är muntliga avtal giltiga?

Alla besvarade frågor (98708)