Måste man betala den andre sambons skulder vid separation?

FRÅGA
Min sambo vill att jag flyttar, han har skulder på bil, även innan vi blev tillsammans.Måste jag betala hans skulder då han vill separera?Han vill inte köpa ut mig ur huset, utan bara överta lånet, det tycker jag inte är ok? Då huset är värderat till 700,000_800,000Och vi har lån på 380,000.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom du i din fråga uppger att ni är sambor så är sambolagen tillämplig (1 § sambolagen). Även lagen om samäganderätt kommer tillämpas eftersom ni äger en fastighet tillsammans (1 § lagen om samäganderätt).

Bodelning

När ni flyttar isär anses samboförhållandet upphöra (2 § första stycket 2 punkten sambolagen). Detta gör att om någon av er begär bodelning senast ett år efter att samboförhållandet upphörde så ska samboegendomen fördelas mellan er (8 § sambolagen). Detta gäller under förutsättning att ni inte har avtalat om något annat i ett samboavtal (9 § sambolagen). Eftersom det inte framgår av frågan att ni har något samboavtal utgår jag ifrån att så är fallet.

Det är gemensam bostad och gemensamt bohag som har förvärvats för gemensam användning som utgör samboegendom (3 § sambolagen). Med "förvärvat för gemensam användning" avses i regel att det är inköpt under tiden som samboförhållandet har varat. Bohag är möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre, och gemensam bostad kan till exempel vara fast egendom med en byggnad som är avsedd för sambornas gemensamma hem (5 § första stycket 1 punkten och 6 § sambolagen). Det finns dock vissa undantag vad gäller egendom som har erhållits genom arv, gåva och testamente under vissa förutsättningar (4 § sambolagen). Huset, som du anger att ni äger tillsammans, är i vart fall samboegendom och ska alltså ingå i en bodelning (3 och 8 § sambolagen). Däremot är inte bilen samboegendom.

Vid en bodelning ska först sambornas andelar i samboegendomen beräknas (12 § sambolagen). Därefter ska skulder som är hänförliga till samboegendomen täckas (13 § första stycket sambolagen). Endast i den mån andra skulder (som inte har koppling till samboegendomen) inte kan täckas av annan egendom har din sambo rätt till täckning för dem ur samboegendomen (13 § andra stycket sambolagen). Det som återstår av samboegendomen efter att avdrag har gjorts ska delas lika mellan samborna (14 § sambolagen). Den andel som då beräknas fram ska ligga till grund för hur samboegendomen ska fördelas, och den som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få det på sin lott under förutsättning att man också övertar eventuella skulder som är kopplade till egendomen (16 § sambolagen). Detta innebär att det inte nödvändigtvis är du som måste flytta, om du inte vill. Skulle din sambo överta bostaden ska han betala värdet av din andel i pengar (17 § sambolagen).

Ni är samägare

Trots att ni inte skulle påkalla bodelning så har du rätt till din del av fastigheten. Eftersom ni är samägare till fastigheten så måste ni vara överens för att sälja eller på annat sätt förfoga över den (2 § lagen om samäganderätt). Kan ni inte komma överens kan man ansöka om en god man hos tingsrätten, men du har även en rätt att ansöka om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion (3 och 6 § lagen om samäganderätt). Köpeskillingen vid försäljningen ska sedan fördelas lika mellan er. Du har alltså ingen skyldighet att överlåta din andel till ett lägre pris än vad den är värd. Det kan vara bra att veta att försäljning på offentlig auktion ofta ger ett lägre pris än vad man får på den öppna marknaden. Detta är något du kan använda som argument för att få din sambo att istället komma överens frivilligt.

Bör du påkalla bodelning?

Som mycket annat inom juridiken blir svaret att det beror på. Om din sambo har köpt mycket bohag under er tid tillsammans kan du "tjäna på" att påkalla bodelning. Är det istället tvärtom du som har köpt det mesta gör du rätt i att avstå från bodelning eftersom du då får behålla allt som du har äganderätt till.

Sammanfattning

Som huvudregel svarar varje enskild individ för sina egna skulder. Vid en eventuell bodelning kan en sambo med tidigare skulder få täckning ur samboegendomen i den mån denne inte kan täcka skulderna med annan egendom. Skulle du påkalla bodelning har du rätt till hälften av samboegendomen. Eftersom ni är samägare och du äger 50 % av huset har du rätt till 50 % av husets värde (sedan skulder dragits av) även om en bodelning inte genomförs.

Skulle du behöva mer hjälp rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra jurister på www.lawline.se/boka.

Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2596)
2020-04-02 Det finns inget formkrav på en bodelningsbegäran (sambor)
2020-04-02 Kan sambor välja att endast bodela hyresrätten?
2020-04-02 Måste sambo betala av skulden på andre sambons bostad?
2020-04-02 Vad kan jag kräva min f.d. sambo på när vi separerat?

Alla besvarade frågor (78661)