Måste man anlita advokat vid arvsfrågor?

2021-10-30 i Testamente
FRÅGA
Måste/bör man anlita en advokat angående arvsfrågor? Det kanske finns dokument man kan ladda ner som täcker lika bra och är lika bindande? Min fru och jag vill säkra vår barns arvsrätt oavsett demens, om den partner som är kvar vid det enas dödsfall gifter om sig eller annat som kan inträffa. MVH
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt gällande rätt föreligger det inget tvång för dödsbodelägare att anlita en advokat vid arvsfrågor och fördelningen av arv. I 19 kap. 1 § ärvdabalken framgår det endast att dödsbodelägare kan få hjälp av domstolen att utse en boutredningsman.

För att undvika eventuella arvstvister i framtiden bör ni upprätta testamente. Ett testamente är ett testamente oavsett om du upprättar det själv eller om du får hjälp av en advokat att skriva det. Skriver du testamentet själv är det viktigt att du vid upprättandet av det följer de uppställda formkraven för testamenten för att det överhuvudtaget ska bli giltigt. Följer du formkraven för testamentet kommer det bli giltigt oavsett om du skriver det själv eller tar hjälp av en advokat. Du kan dock inte enbart ladda ner ett testamente på nätet utan testamentet måste på ett tydligt och genomförbart sätt framföra din slutliga vilja.

Formkrav för testamente
Det finns vissa krav som måste beaktas när du skriver ett testamente. Ett testamente ska vara skriftligt och bevittnas samt undertecknad av två vittnen, (se mer om detta i 10 kap. ärvdabalken). Under vittnenas närvaro ska testatorn (den som skriver testamentet) skriva under testamentet eller vidkänna sin underskrift. Vittnena ska skriva under med sina namn (gärna även yrke och hemvist) och de måste veta om att dokumentet är ett testamente. Observera dock att alla inte får vara vittnen. Detta är alltså krav som måste uppfyllas för att testamentet ska vara giltigt.

Anledning till varför det är bättre att ta hjälp av en advokat
Testamenten kräver ingen registrering. Risken är därmed att ett testamente skulle kunna komma bort eller hamna i fel händer ju längre tiden går från upprättandet av testamentet. Upprättar du testamentet själv måste du även själv förmedla för dina testamentstagare/arvingar var testamentet förvaras.

Får du hjälp med att upprätta ditt testamente av en advokat har du inte bara förmånen av att du kan försäkra dig om att testamentet är formulerat och upprättat på ett sätt som är lagenligt samt inte kommer bli föremål för tolkning och tvist i framtiden, utan även att testamentet finns säkert förvarat hos en advokatfirma. Då kommer advokatfirman se till att testamentet kommer till testamentsexekutor eller dödsboets kännedom och därmed underrätta testamentstagarna. Det finns dock andra sätt att förvara sina värdedokument på, vilket gör att detta inte är den enda lösningen trots att det kanske är den smidigaste.

Advokater inom familjerätten är även väl medvetna om att otydliga formuleringar, ospecificerade summor och föremål, olika äganderättsformer, lagregler och så vidare kan inverka på testamentets rättsverkningar och medföra att det efter din bortgång blir föremål för tolkning. Det skulle kunna innebära att din önskan inte går att utläsa från testamentet och att testamentet genom tolkning ges en annan innebörd än vad du ursprungligen önskat, (se mer om tolkning av testament i 11 kap. ärvdabalken). Advokater är dock erfarna upprättare av testamenten och förstår sig därför på hur du på bästa sätt ska formulera dig för att din vilja i framtiden på ett smidigt sätt ska gå igenom och kan även informera dig om alla de regler som finns i ärvdabalken som skulle kunna inverka på din önskan.

Hoppas att du fick svar på din fråga och lite hjälp på vägen!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2981)
2021-12-09 Äktenskapsförord eller testamente så att barnen kan få en större del av min egendom?
2021-12-09 Är testamente giltigt om man har alzheimer?
2021-12-08 Är kopior av testamente giltigt?
2021-12-05 Hur mycket arv har bröstarvinge rätt till och hur mycket får man testamentera bort?

Alla besvarade frågor (97723)