Måste livförsäkringspengar användas för att betala av dödsboets skulder?

FRÅGA
Kan försäkringskassan kräva återbetalning från dödsbo där det endast finns skulder?Vem ska betala det? Den avlidnes son (2 år) fick ett engångsbelopp från spv där pappan var försäkrad. Men ska sonen stå för pappans skuld och betala från sin försäkring ( sonen får inte ut beloppet förns han fyllt 18)Det gäller ett bostadsbidrag som ska återbetalas och dödsboet har fått brev om återbetalning likaså barnets mor (som lever) ska också betala tillbaka. fadern och modern bodde inte ihop senaste året när fadern dog men bodde ihop det året som återbetalningen gäller.borde inte sonens försäkring enkom vara hans?tacksam för svar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Oavsett hur dödsboets tillgångar ser ut kan fordringsägare kräva återbetalning från dödsboet. I sådana fall där det inte finns några tillgångar att betala av skulderna i dödsboet så avskrivs skulderna i sin helhet. I Sverige är det alltså inte möjligt att ärva skulder.

Jag tolkar utifrån det du beskrivit att engångsbeloppet med största sannolikhet varit något av följande; efterlevandepension, ett återbetalningsskydd eller en tjänstegrupplivförsäkring då dessa är den typ av ersättningar som SPV betalar ut till försäkringsägares förmånstagare (i detta fall sonen) vid dödsfall.

Samtliga av dessa utbetalningar kommer med ett så kallat efterlevandeskydd. Detta innebär att pengarna är skyddade enligt 14 kap. 7 § försäkringsavtalslagen. I den paragrafen står att pengar som ska betalas ut till en förmånstagare som kan härledas ur en försäkring inte ska ingå i dödsboet. Sonens pengar behöver alltså inte användas för att betala av dödsboets skulder.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,
Alexander Hedblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (813)
2020-05-30 Kan barnbarn bli arvlösa?
2020-05-27 Hur ser jag till att min sambo kan sitta kvar i orubbat bo om jag avlider?
2020-05-21 Måste man betala skatt efter dödsbo?
2020-05-19 Skiftesman som räknat fel

Alla besvarade frågor (80634)