Måste långivaren skriva under ett skuldebrev för att det ska vara giltigt?

2018-06-11 i Skuldebrev
FRÅGA
Hej!Måste långivaren ha skrivit under ett skuldebrev för att det ska vara giltigt? Vi ska bodela och mitt ex visar plötsligt upp ett skuldebrev daterat till 2004 som bara han själv skrivit under, inte hans pappa som han hävdar har lånat ut 2 miljoner till honom. Är detta giltigt juridiskt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För frågor om skuldebrev är Skuldebrevslagen (SkbrL) tillämplig lag.

Vad finns det för skuldebrev?

Ett skuldebrev kan antingen vara löpande eller enkelt. Enkla skuldebrev är ställda till viss man, dvs låntagaren förpliktar sig att betala till viss person, dvs långivaren (26 § SkbrL). Löpande skuldebrev kan i sin tur vara antingen innehavarskuldebrev eller orderskuldebrev. Så kallade innehavarskuldebrev är när låntagaren förpliktar sig att betala till den som innehar skuldebrevet, det behöver alltså inte tecknas något namn för vem som ska erhålla pengarna, utan den som har skuldebrevet i sin hand har rätt att kräva låntagaren på betalning.

I ett orderskuldebrev förpliktar sig låntagaren att betala till viss man eller order. Skuldebrevet kan alltså vara ställt till långivaren eller order. Order innebär att långivaren kan överlåta skuldebrevet till någon annan. Om det finns giltig orderkedja antecknat på skuldebrevet kan man följa vem som sålt respektive köpt skuldebrevet och därmed vem som har rätt att kräva betalning (11 § SkbrL).

Måste långivaren ha skrivit under ett skuldebrev för att det ska vara giltigt?

Ett skuldebrev (oavsett form) ska skrivas under av den som lånar något, dvs låntagaren. Detta görs för att låntagaren helt enkelt bekräftar sin skuld till långivaren. Långivaren måste alltså inte skriva under skuldebrevet. Detta dels pga. det skulle bli bevissvårigheter om det skulle vara långivaren som skulle bekräfta låntagarens skuld och inte låntagaren själv, och dels för att det inte behöver framgå vem som är långivare om man exempelvis skrivit ett innehavarskuldebrev som finns förklarat ovan.

Som svar på din fråga måste alltså inte skuldebrevet vara undertecknat av långivaren, utan att det räcker med att det är undertecknat av låntagaren som på så sätt bekräftar sin skuld till långivaren.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldebrev (152)
2021-05-17 Kan ett skuldebrev ingås digitalt?
2021-04-30 Hur vet man om ett skuldebrev är giltigt?
2021-03-08 Vilken typ av dokument bör upprättas vid utlåning av pengar till sambo?
2021-01-27 Vem skall betala en gemensam skuld om ena parten saknar betalningsförmåga?

Alla besvarade frågor (93199)