Måste köparen underteckna köpebrevet?

Köpebrevet utgör ju ett kvitto på erlagd köpeskilling. Därför ska naturligtvis säljaren underteckna handlingen och underskriften ska bevittnas av två personer. Detta för att köparen ska få lagfart.

Köpebrevet ska ju också innehålla köparens namn, men ska verkligen köparen också underteckna köpebrevet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För fastighetsköp finns det ett antal formkrav som måste vara uppfyllda för att köpehandlingen ska vara giltig. Det är inte ovanligt att man använder sig av dubbla köpehandlingar, dels ett köpeavtal och dels ett köpebrev; båda är dock att räkna som köpehandlingar.

Formkrav för fastighetsköp

De formkrav som finns för fastighetsköp är att köpehandlingen ska vara skriftlig, innehålla uppgift om köpeskillingen, en förklaring om att egendomen överlåtes på köparen av säljaren samt den ska vara undertecknad av både köparen och säljaren (4 kap. 1 § Jordabalken, JB). Om man vill ha villkor som stadgar att köpet är beroende av villkor måste även de villkoren tas med i såväl köpeavtal som köpebrev. Sådana villkor kallas svävarvillkor (4 kap. 3 § JB). Precis som du själv anger finns det i formkravet inget krav om bevittning, däremot ska lagfartsansökan vilandeförklaras om bevittning saknas (20 kap. 7 § p1 JB). Därför är min rekommendation att bevittning sker redan när köpehandlingarna skrivs.

Som svar på din fråga krävs det för giltighet att köpebrevet undertecknas även av köparen. Såväl köpeavtal som köpebrev är att se som en köpehandling och formkravet är detsamma för båda handlingarna.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Köp och hyra av fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”