Måste jämkning av testamente ske inom en viss tid?

2019-05-24 i Laglott
FRÅGA
Hej. jag har läst att lagen säger , att en bröstarvinge alltid har rätt att få ut sin laglott när ena föräldren avlider oavsett vad deras gemensamma testamente säger. Men man ska påkalla jämkning av testamentet inom en viss tid .Stämmer detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Precis som du säger har bröstarvingar rätt att få ut sin laglott när en förälder avlider, oavsett vad testamentet säger. För att få ut sin laglott måste bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet, enligt 7 kap. 3 § 1 st Ärvdabalken.

Laglotten är den del som en bröstarvinge har rätt att ärva och utgör hälften av ens arvslott, 7 kap. 1 § Ärvdabalken.

Vad som menas med att påkalla jämkning av testamentet, är att man säger till testamentstagarna att man vill ha ut sin laglott. Jämkningen av ett testamente måste göras inom sex månader från att man blivit delgiven testamentet, 7 kap. 3 § 3 st och 14 kap. Ärvdabalken. Om jämkningen framförs efter sex månader från att bröstarvingen blivit delgiven testamentet, är testamentet gällande trots att det kränker bröstarvingens laglott.

En delgivning av testamentet sker genom att testamentet överlämnas till arvingen, 14 kap. 4 § Ärvdabalken. Om det är två arvingar som ska delges, räcker det att en av dem delges för att tiden på 6 månader ska börja gälla, 14 kap. 4 § 3 st. Ärvdabalken.

En slutanmärkning som kan göras är att bröstarvingar bara kan få ut sin laglott direkt om de är särkullsbarn till den avlidne. Om den avlidnes efterlevande make är förälder till bröstarvingarna, har denne förmånsrätt och då kommer bröstarvingarna få ut sitt arv efter båda föräldrarna när den efterlevande maken också dött, se 3 kap. 1 § Ärvdabalken

Hoppas att detta besvarade din fråga!

Elina Bergstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (739)
2020-05-29 ​Hur får man ut sin laglott?
2020-05-25 Får man testamentera bort sina tillgångar till sin särbo och göra sin dotter arvlös?
2020-05-18 Fördelning av arv när arvlåtaren har en bröstarvinge
2020-05-13 Arvslott och laglott

Alla besvarade frågor (80469)