Måste jag uppge vem fadern till barnet är?

2017-06-22 i Faderskap
FRÅGA
Hej.Jag har valt att inte uppge min dotters far inför kommunen då han varken skulle göra till eller ifrån för min dotters levnad.Nu hotar kommunen med "assistans" om jag inte vill medverka på möten gällande faderskapsutredning, är det inte upp till mig att uppge min dotters far enligt lag? Samt kan kommunen tvinga mig till detta? Jag uppbär inga bidrag förutom barnbidrag då jag vet att detta är enligt lag då jag bortvalt fadern.Vänliga hälsningarAmanda
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I föräldrabalken (FB) behandlas frågor som rör barn och föräldrar. Socialnämden är skyldig att ta reda på vem pappan är och att se till att faderskap fastställs för barn som har hemvist i Sverige. Det görs av kommunen där barnet är folkbokfört (2 kap 1 och 2 §§ FB).

I alla frågor som rör kontakten mellan barn och föräldrar bedöms de utifrån barnets bästa. Det är barnet som har rätt till en kontakt med båda sina föräldrar. Inte föräldern som har rätt att träffa barnet. Din dotter har alltså rätt att få reda på vem hennes pappa är och att träffa honom om hon vill. Barnets bästa är en av den viktigaste pelarna i FN:s barnkonvention som Sverige skrivit under och finns även infört i svensk lagstiftning i 6 kap. 2 a § FB. Det är rätten som avgör dessa frågor och bedömer vad som är barnets bästa.

Även då din bedömning är att pappan till din dotter inte kommer bry sig underlättar du för alla inblandade parter att uppge honom som pappa. Sedan är det domstol som beslutar om underhållsbidrag mm. om du vill ha det. Dock behåller du rätten till vårdnaden om din dotter. Om han skulle vilja ha umgänge eller gemensam vårdnad ska det avgöras av domstol också. Ni behöver inte ha att göra med varandra om inte din dotter vill träffa honom senare eller om han vill tvista i domstol, vilket jag inte rekommenderar då det kan bli stora kostnader och jobbigt för alla.

Vänliga hälsningar

Greta Apelman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (374)
2021-12-02 Vad händer om fadern inte vill bekräfta faderskapet?
2021-11-27 Gemensam vårdnad vid samboskap
2021-11-17 Om rätten att begära ett faderskapstest
2021-10-29 Faderskap när man inte är biologisk fader

Alla besvarade frågor (97624)