FrågaFAMILJERÄTTFaderskap24/03/2023

Måste jag uppge pappans namn i faderskapsutredning?

Jag är en ogift ukrainsk kvinna som befinner sig i Sverige enligt massflyktsdirektivet. Jag kom ensam till Sverige för ett år sedan. I höstas födde jag ett barn från en ukrainsk man som lämnade mig ensam när han fick veta att jag var gravid och allt detta skedde innan kriget började. Nu familjerätten tvingar mig att uppge pappas namn och det vill jag inte. Och det har påverkat väldigt negativt min psykisk hälsa. Enligt ukrainsk lagstiftning har ensamstående mammor rätt att inte uppge pappas namn. Frågor: 1. Har familjerätten rätt att tvinga mig att uppge pappas namn fast jag är en ukrainsk medborgare? 2. Vad händer med mig och barnet om jag inte samarbetar i faderskaps utredning? Tar de barnet ifrån mig? Skickar dem mig i fängelset? På vilka grunder kan ärendet läggas ner? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar det som att du har två frågor: 1. Får socialnämnden (det du kallar familjerätten) kräva av dig att du berättar barnets namn trots att du är ukrainsk medborgare 2. Vilka konsekvenser får du av att inte samarbetar i faderskapsutredningen?


Fråga 1

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt att vet vem deras biologiska föräldrar är. Barnkonventionen är inkorpererad i svensk lag och om inte någon fader kan fastställas måste socialnämnden utreda vem barnets far är (2 kap. 1 § föräldrabalken). Eftersom utredningen görs i barnets intresse och barnet är fött i sverige tas ingen hänsyn till moderns vilja och utredning kommer därför ske om inte modern uppger namnet på barnet. För att tillvarata barnets rätt har socialnämnden långtgående utredningsmöjligheter men socialnämnden kan inte tvinga modern att medverka i denna utredningen. Socialnämnden får till exempel fråga människor nära modern om vem de tror fadern är utan moderns samtycke. Om modern inte medverkar utan giltigt skäl har hon dock inte rätt till underhållsstöd, alltså ekonomiskt bidrag, från fadern (18 kap. 8 § socialförsäkringsbalken). 


Om socialnämnden anser att det är omöjligt att få fram de upplysningar som krävs får faderskapsutredningen läggas ner (2 kap. 7 § föräldrabalken).


Slutsats:

Socialnämnden kan inte kräva att du berättar faderns namn men de har långgående rätt att granska vem fadern är genom en utredning. Hur framgångsrik denna kommer vara när fadern är en person i Ukraina kan jag inte svara på men troligen inte särskilt sannolik.


Fråga 2

Om modern inte samverkar kommer inget hända varken barnet eller modern. Modern är inte tvingad att samverka alls i socialnämndens utredning men förlorar då även rätten att kräva barnbidrag från fadern (18 kap. 8 § socialförsäkringsbalken). Grunderna för att lägga ner en utredning finns i 2 kap. 7 § föräldrabalken:

"Socialnämnden får lägga ner en påbörjad utredning om faderskapet, om det

  1. visar sig omöjligt att få de upplysningar som behövs för bedömning av faderskapsfrågan,
  2. framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt av domstol,
  3. av särskilda skäl finns anledning att anta att en fortsatt utredning eller en rättegång skulle vara till men för barnet eller utsätta modern för påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa."

Slutsats:

Det är höga krav för att dina påfrestningar ska vara tillräckligt stora för att utredning inte ska ske. Faktumet att fadern är kvar i Ukraina kommer med största sannolikhet leda till att utredningen läggs ner om du inte samarbetar. Du behöver absolut inte vara orolig för några negativa konsekvenser för dig eller dina barn. Socialnämnden kommer bara göra en utredning trots att du inte medverkar, någon annan handling kommer de inte göra. Efter utredningen är färdig kan du även ansöka om att vara ensam vårdnadshavare av barnet. Detta innebär sannolikt att potentiellt faderskap som senare kan komma att fastställas inte innebär att fadern kan kräva delad vårdnad av barnet. 


Ansökan om ensam vårdnad:

https://www.domstol.se/amnen/familj/foraldrar-och-barn/ansok-om-vardnad-boende-eller-umgange/

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!


Med vänliga hälsningar,

Jacob ÅbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”