Måste jag tvinga min dotter att umgås med sin pappa?

2019-07-24 i Barnrätt
FRÅGA
HejJag under min dotters snart nioåriga liv varit för ett umgänge med sin pappa, jag har gjort allt i min makt för att dom två ska ha en relation. Till saken är den att under år 17-18 inkom det 3 orosanmälningar, varav en där han kört alkoholpåverkad med dottern i bilen. Han har sedan dess blivit av med körkortet.Nu i januari i år valde jag som ensam vårdnadshavare att bryta deras kontakt då min dotter ständigt blir besviken och ledsen. Hon säger till mig att hon inte orkar längre. Pappan har nu kontaktat en advokat och vill att jag ska skriva under ett umgängesavtal. Dom menar även att det är min skyldighet att se till att dom har en god kontakt. Ska jag tvinga henne att vara hos honom varannan helg? Är det verkligen rimligt? Känns som om han kan göra vad han vill och jag ska bara rätta mig därefter. För även om jag skriver under ett avtal så kan han välja att inte hämta henne på skolan tex, och att det är då min skyldighet att styra upp.Luddig fråga men hoppas på svar...Orolig mamma
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att du befinner dig i en jobbig situation. Å ena sidan är det viktigt att barn är och känner sig trygga, å andra sidan att de har en god relation med båda sina föräldrar. Jag ska försöka förklara vad det finns för regler och möjligheter avseende umgänge mellan barn och förälder och om man är orolig över sitt barn.

Barnets bästa

I alla beslut om vårdnad, boende och umgänge är det alltid barnets bästa som ska vara avgörande (föräldrabalken 6 kap 2 a §). Det innebär att det inte finns några andra intressen som kan gå före barnets bästa, t.ex. rättvisa mellan föräldrarna eller en förälders behov av kontakt med barnet. Även om andra hänsyn naturligtvis kan finnas med i övervägandena, är det barnets bästa som till slut ska vara bestämmande. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det särskilt fästas avseende vid:

risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrarnaHänsyn ska även tas till barnets vilja, med beaktande av barnets ålder och mognad.

Bestämmelsen om barnets bästa gäller såväl för domar och beslut av domstol som för beslut av socialnämnden att godkänna eller inte godkänna umgängesavtal som föräldrarna har träffat (jag kommer förklara mer om umgängesavtal nedan). Men barnets bästa är även en generell princip, vilken är en av grundpelarna i FN:s barnkonvention. Principen gäller vid alla åtgärder som rör barn och har en mycket vidsträckt betydelse. Inga andra intressen ska ges företräde, t.ex. rättvisa mellan föräldrarna eller en förälders behov av kontakt med barnet.

Rätt till umgänge och föräldrarnas ansvar

Barn har enligt lag rätt till umgänge med förälder som barnet inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske på lite olika sätt, t.ex. genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt via telefon, skype eller dylikt. Det är både ditt och pappans ansvar att se till att er dotters behov av umgänge med pappan tillgodoses så långt som möjligt (föräldrabalken 6 kap 15 §). Detta innebär att umgänget är till för barnet. Det finns ingen plikt för barnet att umgås med föräldern och denna har inte någon rätt att umgås med barnet. Vad som menas med att behovet av umgänge ska tillgodoses så långt som möjligt vet jag tyvärr inte. Men jag skulle gissa att det innebär att barnets behov av umgänge med båda sina föräldrar ska vägas mot vad som är bäst för barnet i andra avseenden, t.ex. trygghet och säkerhet, i enlighet med principen om barnets bästa som jag beskrev ovan.

Umgängesavtal

Som föräldrar kan ni avtala om er dotters umgänge med sin pappa (föräldrabalken 6 kap. 15 a § tredje stycket). Jag förstår det som att det är ett sådant umgängesavtal som du har fått förfrågan om att ingå. Ett sådant avtal gäller om det är skriftligt och godkänns av socialnämnden. Avtalet kan avse hur, var och när din dotter ska umgås med sin pappa.

Domstol och umgängesstöd

Det finns även möjlighet för dig som förälder att väcka talan hos domstol om att domstolen ska besluta om umgänget mellan din dotter och hennes pappa (föräldrabalken 6 kap. 15 a § första stycket). Att domstolen beslutar om umgänge är ofta en sista utväg, och det brukar anses som bäst för barnet att föräldrarna kommer överens över umgänget utan domstolens inblandning. När rätten beslutar om umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med, får rätten, om barnet har behov av det, besluta att en person som utses av socialnämnden ska medverka vid umgänget (umgängesstöd). Ett sådant beslut gäller för en viss bestämd tid (föräldrabalken 6 kap. 15 c §).

Ett försök till svar på din fråga…

Det är svårt för mig att ge råd över hur du bör göra. Vad jag kan säga är att din dotter har rätt till umgänge med båda sina föräldrar, inte tvärtom. Det finns dock ingen plikt för barnet att umgås med båda sina föräldrar. Det är föräldrarnas ansvar att se till att barnets behov av umgänge med båda föräldrar tillgodoses så gott som möjligt. Barnets bästa ska alltid ha företräde, och i den bedömningen ingår inte bara aspekten om barnets behov av umgänge utan även barnets behov av trygghet och säkerhet. Det bygger i mångt och mycket på en avvägning mellan dessa två intressen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82732)