FrågaAVTALSRÄTTAvtal26/04/2022

Måste jag stå för hälften av den uppkomna förlusten som härrör från min blivande sambos försäljning av hennes bostadsrätt?

Hej, Jag och min parter har flyttat till en gemensam bostad. Jag bodde i en hyresrätt och min partner i bostadsrätt. Min partners lägenhet såldes till en förlust på ca 200 000 kr. Min partner säger att jag bör stå för halva förlusten eftersom hon tvingades sälja för att vi skulle kunna köpa en gemensam bostad. Vilka skyldigheter har jag gentemot henne? Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, 

UTREDNING

Min bedömning är att den här frågan, utifrån din ärendebeskrivning, egentligen inte kräver något längre svar. Den är mig veterligen inte heller lagreglerad. Ditt ärende har snarare mer en avtalsrättslig karaktär. 

Det råder en långtgående avtalsfrihet i Sverige, vilket innebär det står envar fritt att själv bestämma med vem, hur och med vilket innehåll ett avtal ska ingås. Avtalsfriheten innefattar även en rätt att inte behöva ingå något avtal alls. I de här sammanhangen brukar man i regel säga att det inte föreligger någon kontraheringsplikt (tvång att ingå avtal).

Mot bakgrund av ovanstående blir slutsatsen att din blivande sambos uppfattning är felaktig. Men det förutsätter naturligtvis att du inte tidigare vid något tillfälle har utfäst (lovat) att svara för hälften av den uppkomna förlusten. I så fall går det möjligen och på objektiva grunder att argumentera för att en överenskommelse ingåtts mellan er, dvs. ett avtal. Men det finns ingenting som tyder på att så är fallet. 

Sammanfattningsvis kan därför sägas att det hela tiden har stått din blivande sambo fritt att sälja sin tidigare bostadsrätt. Likaledes var det, såvitt jag kan bedöma, också helt frivilligt för henne att investera i ett gemensamt boende. Huruvida en hälftendelning av den uppkomna förlusten framstår som den mest rimliga lösningen låter jag dock vara osagt. Det blir i praktiken en ren förhandlingsfråga er emellan. Men din blivande sambo kan inte tvingas sig till någon ersättning.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”