FrågaPROCESSRÄTTDomstol12/12/2018

Måste jag som målsägande närvara under rättegången?

Hej! Är målsägande i en misshandel och förstått att jag inte kan lägga ner anmälan. Dock har jag läst att jag inte behöver närvara i rättegången. Vart går man hän för att föra fram och informera om detta då det står att det är plikt på kallelsen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En anmälan om brott som faller under allmänt åtal (t.ex. misshandel) kan inte "dras tillbaka". Polisen har nämligen en skyldighet att utreda alla ärenden som kommit till deras kännedom och som faller under allmänt åtal och åklagaren gör sedan en objektiv prövning för huruvida bevisen bedöms kunna räcka för fällande dom.

Du är kallad i egenskap av målsägande (20 kap. 8 § rättegångsbalk (RB) (1942:740) här). Du kommer i domstolen att bli hörd avseende detta brott och det är viktigt för utgången av målet att du återberättar händelseförloppet. Eftersom åtalet i detta fall resulterat i rättegång, har du en skyldighet att befinna dig i domstolen den dag och tid som du blivit kallad till. Om du har kallats till rättegången och ska infinna dig personligen så ska rätten förelägga dig vid vite att komma dit (45 kap. 15 § första stycket RB).

Känner du obehag eller är rädd för den person som utsatt dig för brottet, ska du kontakta domstolen så tidigt som möjligt angående detta. Du har möjlighet att ta med dig en stödperson under rättegången om det skulle bli aktuellt för dig och i vissa fall kan du även ha rätt till ett målsägandebiträde (20 kap. 15 § RB här).

Som målsägande kommer du inte höras under straffansvar. Varken ed eller sanningsförsäkran kan läggas av en målsägande. Du kan vägra svara på frågor, och det finns inte någon sanktion för att tvinga fram uppgifter från dig.

Du har alltså ingen skyldighet att medverka i processen, däremot kan du få vite påkallat om du inte infinner dig på rättegången efter kallelse.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”