FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte29/02/2020

Måste jag personligen betala dödsboets skulder?

Hej! Efter min mammas död hade hon bara tillgångar på bankkonto drygt 12000 SEK. Alltså inga andra tillgångar som tex mark, hus osv.

Efter dödsfallet gjordes dödsboanmälan och i beräkningen visades att hennes tillgångar täcker bara halva begravning kostnader.

Efter dödsfallet kom andra räkningar som tex bostadshyra, hemtjänst, medicin osv.

Jag är ensam dödsbodelägare.

Jag undrar behöver eller måste jag som dödsbodelägare betala de räkningar om inte finns tillgångar i dödsboet att täcka hela begravning kostnad och de andra räkningar.

Tack på förhand.

Med vänliga hälsningar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Betalningsansvaret för dödsbon:B

Utgångspunkten i svensk rätt är att skulder inte ska ärvas ner, istället ska dödsboet svara för skulderna så långt tillgångarna räcker (20 kap. ärvdabalken). De skulder som inte kan bli betalda ska skrivas av. Det finns dock några undantag, vissa typer av skulder kan inte skrivas av. Exempel på dessa är begravningskostnader. Då är det istället möjligt att söka bistånd (4 kap. 1 § socialtjänstlagen). Tanken med biståndet är att säkerställa att alla människor kan få en värdig begravning. I Sverige blir arvingar aldrig betalningsskyldiga för ett dödsbos skulder.

Ett dödsbos skulder har dock företräde framför eventuellt arv till arvingar. Se därför till att dödsboets skulder är färdigbetalda innan ett eventuellt arv delas ut från dödsboet. Annars kan du bli skyldig att betala tillbaka de pengarna du tagit ut så att kvarvarande skulder istället kan betalas.

Hur man söker bistånd till begravning:

Om dödsboets tillgångar inte räcker till en värdig begravning kan ekonomiskt bistånd sökas. Det är kommunen som delar ut ekonomiska bistånd. Du kan ansöka om bistånd hos din hemkommuns socialkontor. Hur mycket bistånd som kan fås beror på hur mycket tillgångar dödsboet hade vid dödsdagen. Det bästa är därför att inte betala dödsboets räkningar innan man har koll på hur långt pengarna räcker och om eventuella bistånd behöver sökas. Detta eftersom man inte kan få bidrag om det bara är lite pengar kvar efter att många räkningar blivit betalda, om det fanns mycket pengar i dödsboet innan.

Sammanfattning:

Skulder ärvs inte ner till arvingar. Du kommer därför inte personligen behöva betala för dödsboets skulder.


Med vänliga hälsningar,

Nathalie OttossonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?