Måste jag närvara vid bouppteckningen?

FRÅGA
Måste jag fysiskt närvara vid en bouppteckning för att ha rätt till arvet ?
SVAR

Hej, tack för att du valde att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Det krävs inte att man närvarar vid bouppteckningen för att ha rätt till sitt arv. Du kommer däremot att bli informerad om denna eftersom ansvarig för bouppteckningen har en skyldighet att kalla alla som är arvsberättigade till följd av släktskap, är testamentstagare eller efterarvingar (20 kap. 2 § första stycket ärvdabalken). Att du inte måste närvara vid bouppteckningen innebär dock inte att du bör undvika att delta utan detta är något som uppmuntras, exempelvis om du har några frågor.

Om du inte väljer att delta ska du skriva ett kallelsebevis där du intygar att du har blivit kallad till bouppteckningen, men inte tänker närvara (20 kap. 3 § andra stycket ärvdabalken). Detta är något som krävs när bouppteckningen senare skickas in till Skatteverket för registrering.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Madelen Henriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?