FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal30/07/2019

Måste jag lösa ut min sambo ur vår bostad vid en separation?

Jag och min sambo tänker gå skilda vägar . Vi bor i hus och allt står på mej . Pga hans slarv och kronofogden . Vi har bott tillsammans i 10 år . Vad är det som gäller om vi går skilda vägar . Har jag någon skyldighet att lösa ut honom ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom att ni är sambos är sambolagen (SamboL) tillämplig vid besvarandet av din fråga. Enligt 1 § SamboL är sambolagen tillämplig när två personer bor stadigvarande tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. I svaret till dig kommer jag därför utgå från att sambolagen är tillämplig. Eftersom du inte nämner något om samboavtal utgår jag ifrån att något sådant inte finns.

När ett samboförhållande upphör kan man begära bodelning.

Ett samboförhållande kan upphöra genom att ni ingår äktenskap med varandra eller någon annan, ni flyttar isär, någon av er avlider eller om någon av er ansöker om en bodelningsförrättare (2 § SamboL).

Om samboförhållandet upphör för att den ena eller båda vill flytta isär kan det ske en bodelning om någon av er begär det. Ni måste alltså inte göra en bodelning. Men om någon av er vill det, måste det ske, under förutsättning att begärandet av bodelning sker inom ett år efter det att samboförhållandet har upphört (8 § SamboL).

I en sådan bodelning ska all samboegendom ingå (8 § SamboL). Er gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning räknas som samboegendom (3 § SamboL). Med er gemensamma bostad menas en sådan bostad som köpts för att vara ert gemensamma hem och som huvudsakligen används som sådant (5 §, första stycket, tredje punkten SamboL). Eftersom det inte framgår i din fråga huruvida ert hem köptes för ert gemensamma boende, eller om du bodde där innan din sambo flyttade in, kan jag inte säga exakt om din bostad skulle ingå i en eventuell bodelning. Men OM bostaden köptes för att ni skulle bo där gemensamt, ska den ingå i en sådan bodelning.

Om ingen av er har begärt bodelning måste ni själva bestämma vem som ska få behålla vad i er samboegendom. Men om någon av er har begärt bodelning kommer bodelningen att fördelas mellan er på lotter. Vid en bodelning ska sambornas andelar i samboegendomen beräknas (12 § SamboL). Vid en sådan beräkning ska skulderna först dras av, innan man delar på möblerna. Det innebär att om du har ett lån på exempelvis 10.000 kronor, vilket då är en skuld, får du räkna bort möbler av ett liknande värde – sålänge möblerna är dina – och sedan delar ni på resten.

Det innebär att om du har en skuld som bara täcks av att du får behålla exempelvis soffan som du köpt, så kommer soffan inte räknas in i bodelningen och därmed kan din sambo då inte få soffan. (13 § SamboL). Om det inte finns tillräckligt mycket möbler eller inventarier som kan räcka för att täcka upp din skuld, kommer du alltså att få behålla all samboegendom som du har köpt – sålänge du kan visa att det är du som har köpt det. Din sambo kan dock aldrig bli skyldig att hjälpa dig att betala på lånet, oavsett om han egentligen har varit med och använt pengar därifrån.

Den av er som bäst behöver bostaden har rätt att få bostaden i avräkning på sin lott (16 § SamboL). Det innebär att om du är den av er som bäst behöver bostaden har du rätt att få den i bodelning, mot att du ersätter din sambo för värdet av dennes del. Oavsett om du står som ensam ägare, har alltså din sambo rätt till att få ersättning för lägenheten och eventuella andra samboegendomar som står på dig, ifall din sambo begär det. Det gemensamma bohaget är sådana möbler och saker som har köpts för gemensam användning och som varit avsett för det gemensamma hemmet. Privata ägodelar, såsom smycken eller exempelvis en dator, räknas dock inte in om den används uteslutande av den ena sambon (4 och 6 § sambolagen). Men i övrigt gör lagen ingen skillnad på om det är du som köpt möblerna såsom soffan, eller om ni har köpt det med gemensamma pengar. Lagen tar sikte på om saken har köpts och använts för gemensamt bruk. Det innebär att om din sambo begär bodelning, kan han få ta saker som du köpt, under förutsättning att du köpt det för ert gemensamma bohag och du inte har skulder som kan "täcka upp" för samtliga inköp.

Hoppas att detta besvarade din fråga!

Elina BergstedtRådgivare