FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt06/08/2019

Måste jag låta mitt barn åka med den andra föräldern utomlands?

Pappan och jag har gemensam vårdad. Flickan är tre år gammal och bor hos mig, mamman. Vi har avtal genom tingsrätten att han skall ha umgänge (övernattning) två dagar i veckan, fast det mesta blir bara en natt/vecka samt hämtningar från dagis och några timmars umgänge efter dagis då och då. Vi separerade på grund av våld och hot mot mig.

Under och efter separationen hotade han ta vår dotter och åka tillbaka till sitt hemland i Brasilien. Han har en adress där och en här i Sverige. Han saknar giltig uppehållsrätt eftersom vi skildes (han hade det pga mig, EU medborgare) och han har inte sökt nytt, vad jag vet. Han reser med hans gamla uppehållskort hit och dit utan att någon frågasätter!

Nu har han börjat insistera att han vill ta dottern till Brasilien, semester, som han säger. Barnet har bara finskt pass eftersom jag är finsk medborgare.

Pappan utrycker hela tiden att han vill inte bo i Sverige, samt han har tidigare hotat ta vår dotter härifrån, till Brasilien, till Spanien bland annat.

Jag är livrädd att han kan på något sätt ta henne härifrån och inte komma tillbaka!

jag sköter all det vardagliga med vår dotter, från mat till rena kläder, hälsa mm. Han gör inte det. Det längsta hittills dottern har varit hos honom är bara två dagar i sträck.

Han har mycket pengar och om han bestämmer något, tvingar han igenom sin vilja på olika sätt. Genom hot tex.

Måste jag låta min dotter resa med honom, tex. just till Brasilien?

Lawline svarar

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

Svaret beror på om ni har gemensam vårdnad om din dotter eller om du har ensam vårdnad. Har du ensam vårdnad bestämmer du själv om hon ska resa någonstans eller inte. Om ni har gemensam vårdnad bestämmer ni gemensamt om det som angår er dotter (6:11, 6:13 föräldrabalk). Det betyder att ni måste vara överens om beslut som rör er dotter. När det kommer till resor innebär detta att båda föräldrar måste samtycka för att barnet ska få åka på en längre utlandsresa. Han kan inte bestämma det ensidigt.

När en förälder är boförälder (som du är i ert fall) så kan den föräldern själv besluta om kortare semesterresor eftersom detta anses vara en del av den dagliga omsorgen. Denna rätt har bara boföräldern, och din dotters pappa kan alltså inte ensidigt besluta att hon ska åka på en kortare resa till brasilien.

Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Ebba EkstrandRådgivare
Hittade du inte det du sökte?