Måste jag (långivaren) och min vän (låntagaren) skriva under skuldebrevet samtidigt?

2019-03-30 i Skuldebrev
FRÅGA
Hej!Jag ska låna ut pengar till en vän och upprätta skuldebrev. Min fråga är omdet måste undertecknas på samma ort och datum, alltså att man gör det tillsammans,eller går det att att skicka handlingen per post och underteckna var för sig ?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag börjar att skriva lite allmänt om skulderbrev innan jag går på din fråga.

Regler om skuldebrev finns i lag (1936:81) om skuldebrev (SkbrL).


Det finns olika sorters skuldebrev

Innan ni bestämmer er för att upprätta skuldebrev kan det bara vara bra att känna vilka typer av skuldebrev det finns. En typ är enkla skuldebrev, som anger viss specifik (namngiven) person som har rätt att få betalt av den i skuld (SkbrL 26§). Den andra är löpande skuldebrev där den som har själva pappret har rätt att få betalt av den som ska betala, i bland med vissa villkor, (SkbrL 11§).

Vad ska ett skuldebrev innehålla?

Något som är bra att skuldebrev innehåller är bland annat:

-Vem som är långivare och låntagare

-Hur stor skulden är

-Hur den ska betalas av och ifall det ska vara ränta på lånet

-Och så vidare… Vad du tror är viktigt att reglera

Detta är mest rekommendationer, generellt finns det ganska få formkrav vid skuldebrev.

Måste du underteckna skuldebrevet?

Nej, det finns inget som säger att du (långivaren) måste underteckna skuldebrevet. Det blir förstås inte heller ogiltigt ifall du gör det. Den enda som måste skriva under skuldebrevet är din vän (låntagaren). Det finns inte heller krav på att det ska vara bevittnat. Att det är bevittnat kan förstås vara bra ur bevissynpunkt, men det är inte nödvändigt.

Vill du ha hjälp med att upprätta skuldebrevet, så kan du göra det genom Lawlines avtalsmallar på vår hemsida. Du kan också boka tid med en av Lawlines jurister om du vill på vår hemsida.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Oscar Jansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?