Måste jag kunna bevisa att min hyresgäst tagit del av en uppsägning som skickats genom rekommenderat brev?

Hej!

Jag har hyrt ut min bostadsrätt i 1 år och 9 månader och vill nu säga upp min hyresgäst. Problemet är att han har blivit psykiskt sjuk under det senaste året och har isolerat sig. Han öppnar inte sin post och han har blockerat mig på sin telefon. Jag har skickat en uppsägning av avtalet med rekommenderat brev men han kommer sannolikt inte att läsa ut den försändelsen. Vad gör jag då? Måste jag kunna bevisa att han har läst uppsägningen eller räcker det att jag kan bevisa att jag skickat den?

Lawline svarar

Inledning

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska utveckla någon del av svaret är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Vad gäller kring uppsägningen?

När en privatperson hyr ut sin egen bostad i andra hand är lagen om uthyrning av egen bostad (vanligtvis kallad "privatuthyrningslagen") tillämplig. Enligt 3 § denna lag gäller tre månaders uppsägningstid för hyresvärden. Av samma paragraf framgår att hyresgästen saknar möjlighet till förlängning av hyresavtalet (m.a.o. finns inget besittningsskydd).

Formkrav för själva uppsägningen återfinns i 12 kap. jordabalken (mer känd som "hyreslagen"). Enligt 8 § i detta kapitel ska uppsägningen skickas i rekommenderat brev. Uppsägningstiden börjar räknas från det datum då brevet lämnades på posten.

Såhär långt kan jag alltså konstatera att den uppsägning du skickat iväg träder i kraft, oavsett om hyresgästen läst det eller inte, vid det månadsskifte som inträffar/inträffat tre månader efter det datum då du lämnade det rekommenderade brevet på posten.

Vad kan du göra om hyresgästen inte flyttar frivilligt?

Om hyresgästen inte flyttat när uppsägningstiden löpt ut kan du välja mellan att vända dig till Kronofogden (genom en ansökan om s.k. handräckning) eller tingsrätten (för att få en dom om avhysning).

Eftersom Kronofogden inte har laglig rätt att avgöra vem som har rätt i en tvist, och det framstår som troligt att din hyresgäst inte kommer att flytta frivilligt, är det i mina ögon bättre att gå direkt till tingsrätten och därigenom spara lite tid. Ansökningsavgiften för att inleda ett mål om avhysning är 2800 kr. Denna avgift, plus eventuella andra rättegångskostnader, är hyresgästen skyldig att ersätta dig för, under förutsättning att det meddelas en för dig positiv dom (18 kap. 1 § rättegångsbalken).

Vägrar hyresgästen att flytta även efter att det meddelats en dom får du skicka den till Kronofogden, som ansvarar för att verkställa den. M.a.o. är det myndighetens personal som, om nödvändigt med hjälp av polis, ser till att din hyresgäst lämnar bostaden.

Sammanfattning

Den uppsägning som du gjort gäller oavsett om hyresgästen tagit del av den eller inte. När tre månader har förflutit (exempelvis 31 mars om uppsägningen skedde i december året innan) är han således skyldig att lämna lägenheten. Något besittningsskydd föreligger inte.

Sker inte detta bör du vända dig till tingsrätten med ett yrkande om att hyresgästen ska avhysas. Ifall det är nödvändigt ombesörjer Kronofogden det praktiska kring avhysningen.

Om du behöver hjälp med att åstadkomma detta är du varmt välkommen att höra av dig till någon av min duktiga kollegor på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Marcus BäckströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”