Måste jag kunna bevisa att ett förskott på arv skett?

Hej! Hur kan man bevisa att förskott på arv har skett om det gjordes på ett sådant sätt, för att minsta den andres arvedel? Det enda som går kan bevisa är genom händelseförlopp registrerade hos skatteverket, genom plötsliga anskaffnings av fastigheter som den ena inte hade råd med utifrån sin arbetsinkomst. Har dessa uppgifter något betydelse vid slutliga arvsfördelningen? Kan man kräva den andra arvtagaren på skriftliga underlag om hur köp av fastigheter finansierades? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du funderar kring hur du som arvtagare kan bevisa att en annan arvtagare har fått förskott på sitt arv.

Till att börja med regleras frågor om detta i ärvdabalken (ÄB).

En gåva från en arvlåtare till en bröstarvinge presumeras (dvs. antas) alltid utgöra ett förskott på arvtagarens arv. Eftersom att denna presumtion föreligger i svensk arvsrätt, krävs därför inte att du måste bevisa att det har skett ett förskott på arvet. Istället är det upp till den bröstarvinge som mottagit gåvan att bryta presumtionen genom att visa upp ett gåvobrev där det särskilt uttrycks att gåvan inte utgör ett förskott på arv. Även om det inte uttryckligen framgår av ett gåvobrev kan det dock av andra omständigheter också framgå att gåvan inte var att anse som ett förskott på arv.
(6 kap. 1 § 1 stycke ÄB).

Om en gåvan är att anse som förskott på arv är bröstarvingen skyldig att avräkna detta förskott från sin arvslott.
(7 kap. 2 § ÄB).

I ditt fall gäller därför följande. Om ingenting föreskrevs i ett särskilt gåvobrev vid överlämnandet av gåvan eller framgick av omständigheterna, presumeras gåvan utgöra ett förskott på arv efter gåvogivaren tillika arvlåtaren. Bevisbördan i detta hänseende ligger alltså inte på dig utan på gåvomottagaren som måste visa att gåvan inte är att anse som förskott på arv.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linn ÖstmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”