Måste jag köpa ut min mammas sambo från deras bostad när hon går bort?

Hej

Kort efter att min pappa gick bort 2003 så träffade min mamma en ny man som hon lät flytta in i det hus som min pappa och hon stod som ägare till. Min mamma och den nya mannen har inte gift sig utan är sambos. Jag undrar vad som händer om min mamma skulle gå bort. Vad har jag och min bror för rätt då till huset. Som jag förstår det så tillföll allt min mamma när pappa gick bort då de var gifta. Men nu har min mamma och hennes sambo varit tillsammans länge och han har investerat mycket pengar och byggt om huset. Äger han då rätt till sin del i huset och vi måste på något sätt tvingas köpa ut han?

Lawline svarar

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Såsom jag uppfattat det undrar du vad som händer med den fastigheten som din mor bor i tillsammans med sin sambo när hon avlider. Jag kommer nedan att besvara din fråga utifrån den tolkningen. Jag kommer även utgå från att din mors sambo inte köpt in sig i fastigheten, utan endast bor där med din mor.


Allting tillföll din mor när din far gick bort

Regler kring arv återfinns i Ärvdabalken. Där framgår att utgångspunkten är att bröstarvingar till den avlidna ärver i första hand, vilket i regel brukar vara barn till den avlidne, men kan även vara barnbarn om barnet avlidit före föräldern (2:1 ÄB). Om den avlidne var gift, så gäller dock i första hand att den efterlevande maken "ärver" allt enl. 3:1 ÄB. Efterlevande maken, i detta fall din mor, ärver då din fars tillgångar och egendom med s.k. Fri förfoganderätt. Detta innebär att denne får fritt konsumera egendomen, sälja, avyttra, ge bort, etc (NJA 2004 s. 487; hon får dock inte testamentera bort det), men att arvet i slutändan ska tillfalla er bröstarvingar, när väl din mor går bort. Detta kallas för att ni har efterarvsrätt. Efterarvsrätten innebär alltså enkelt förklarat att ni har rätt att få ut er fars arv efter att er mor dör, med det värdet det då har. Eftersom det i detta fall specifikt rör sig om en fastighet som vad jag utifrån din fråga antar var din fars och mors med hälften vardera, har din mor ärvt din fars hälftenandel i fastigheten med fri förfoganderätt fram tills att hon går bort.


Utgångspunkten är att fastigheten inte ingår i en bodelning när din mor avlider

När din mor avlider kommer det att förrättas en bodelning mellan henne och hennes sambo enl. reglerna i SamboL, då ett samboskap upplöses om ena sambon avlider (2 § st. 1 SamboL). Enl. 3 § SamboL är sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning. I ert fall tyder det mesta på att fastigheten inte är förvärvad för gemensam användning. Det avgörande är om avsikten/syftet med förvärvet var att egendomen skulle användas gemensamt ( prop. 1986/87:1 s. 257). Av den information som jag har förefaller det inte speciellt troligt att syftet/avsikten med förvärvet har varit att gemensamt använda bostaden, främst då bostaden förvärvats först av din mor långt innan, samt att den andra halvan förvärvats genom arv. Bostaden ingår med andra ord troligen inte i en bodelning och kommer att tillfalla er som bröstarvingar enl. 2:1 ÄB i arv.


Ni är troligen inte skyldiga att köpa ut din mors sambo, trots renoveringarna

Utgångspunkten är som sagt att fastigheten inte är samboegendom och kommer därav inte ingå i bodelningen, vilket även betyder att han inte kan kräva er på pengarna – den ägs inte av honom, och någon andel av fastigheten kommer inte att tillfalla honom vid bodelningen. Nu vet vi ju dock om att din mors nya sambo har lagt ned betydande renoveringskostnader på huset, vilket kan tyckas ändra den ovan nämnda utgångspunkten. Högsta domstolen har dock i ett rättsfall från 2019 kommit fram till att det då krävs att den sambon som inte äger egendomen, men vilken investerat pengar i den andra sambons egendom vilken inte är samboegendom, kan visa att det rörde sig om en försträckning eller ett lån, och inte en gåva (NJA 2019 s. 23). Enkelt sagt innebär detta för er att om inte er mors sambo kan visa att det rört sig om ett lån, när han investerat sina pengar i bostaden, kommer det inte gå att kräva er på pengarna. I dessa lägen brukar vi rekommendera att samborna skriver ett skuldebrev sinsemellan för att reglera skuldförhållandet och tillse att sambon inte går miste om sin investering bara för att bostaden inte var "förvärvad" för gemensamt bruk.

Att detta kan anses vara obilligt var någonting HD tog fasta på i samma mål. HD kom dock fram till att samborna tillsammans har goda möjligheter att reglera förhållandet mellan sig, t.ex. genom avtal, dokumentation om skuld, eller genom att göra den andra sambon till delägare.


Sammanfattning

Slutsatsen är att ni kommer att ha rätt till att få ut fastigheten i arv, som huvudregel, utan att behöva köpa ut er mors sambo när er mor avlider. Detta kan givetvis komma att ändras, beroende på vad din mor och hennes sambo kommer/kommit överens om avseende skuldförhållanden och äganderätten i övrigt. Det kan här nämnas att om hälften av bostaden skänks eller säljs till hennes sambo har hon full rätt att göra detta enl. vad jag sagt ovan. Rätten till efterarv är som nämnt ingen rätt till specifik egendom, utan till en kvotdel av den efterlevande makens totala förmögenhet.

Vilhelm OxhammarRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”