FrågaFAMILJERÄTTBodelning26/02/2015

Måste jag köpa ut maken från huset vid skilsmässa?

Hej!

Vad händer vid skilsmässa med huset som jag äger100%?

Måste jag köpa ut maken?


Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

När två personer skiljer sig skall man göra en så kallad bodelning där det makarna äger läggs samman för att sedan delas lika mellan dem. Allt ingår dock inte i bodelningen(Se 9:1 ÄktB). Enskild egendom räknas bort. Enskild egendom kan vara egendom ni gjort enskild genom äktenskapsförord, där ni genom avtal uttryckligen sagt att egendomen inte skall kunna övergå till din make vid eventuell skilsmässa. Med det kan också vara ärvd egendom som arvlåtaren genom testamente uttryckligen sagt skall förbli din enskilda. För fler exempel på enskild egendom se 7:2 ÄktB

Är huset enskild egendom kommer du inte behöva köpa ut din make vid skilsmässan eftersom huset är ditt och det inte räknas in i bodelningen. Detta framgår av 10:1 ÄktB

Är huset inte enskild egendom är det giftorättsgods och skall räknas med i er bodelning. Vid en bodelning delar man som huvudregel lika på giftorättsgodset. Har du gått in med 200 000 kr och din make med 100 000 kr läggs det alltså samman till 300 000 kr och ni får vardera ut hälften, alltså 150 000 kr. Skulle fallet vara som i detta exempel så kommer du behöva överföra egendom till din make. Överstiger husets värde i detta fall din andel på 150 000 kr kan du ge din make pengar för det överstigande beloppet. Du får alltså köpa ut honom. Detta framgår av 11:9 ÄktB.

Är det dock det omvända och det är din make som skall överföra egendom till dig i bodelningen så kommer du då inte behöva köpa ut honom.

Är huset du äger er gemensamma bostad, där ni lever och bor tillsammans skall du vara uppmärksam på att du kan bli tvungen att låta din make ta över bostaden i bodelningen om han begär det och han anses bäst behövande till det. Bäst behövande kan din make vara om ni har gemensamma och barnen skall bo mest hos honom. Man utgår dock från en helhetsbedömning och man tillåter inte ett sådan övertagande om det inte kan anses skäligt, om huset är en släktgård brukar man tillexempel inte tycka det är skäligt. Se 11:8 ÄktB

Är du rädd att förlora ditt hus vid en eventuell skilsmässa tycker jag att du och din make skall skriva ett äktenskapsförord som gör huset till din enskilda egendom och du slipper då riskera att behöva köpa ut din make i en bodelning. Du kan får hjälp att upprätta ett sådan avtal genom att klicka här.


Hoppas detta kan hjälpa

MVH

Matilda BonaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000