Måste jag infinna mig vid huvudförhandling i tingsrätten?

2020-08-15 i Domstol
FRÅGA
Hej. Jag har fått en kallelse av Tingsrätten där målet gäller en hastighetsöverträdelse. Jag har kallats till en huvudförhandling och att jag måste infinna mig till denna. I dessa tider med Kovid 19 vill jag inte utsätta mig för risk av smitta, då jag har en son med olika funktionshinder och som är i riskgruppen. Är jag tvungen att infinna mig till Tingsrätten, trots min rädsla att bli smittad, för att sedan kanske smitta min son?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I regel behöver den tilltalade infinna sig under en huvudförhandling då man blivit kallad till en sådan. Det beror på att förhöret med dig kan vara den centrala bevisningen i målet. I vissa fall kan dock rätten avgöra målet i den tilltalades frånvaro men då ska du ha blivit informerad om detta och ett ombud ska företräda dig. Om den misstänkte eller ombudet inte infinner sig vid huvudförhandlingen kommer förhandlingen skjutas upp till ett nytt datum (46 kap 2 § rättegångsbalken – RB). Dessutom kan du bli skyldig att betala ett vite om du inte närvarar trots att du är skyldig att göra det (45 kap 15 § RB). Detta gäller dock inte om du har en giltig ursäkt till varför du inte infunnit dig. Det kan vara att du blivit oväntat sjuk eller om ett kollektivt färdmedel blivit försenat till exempel. Dock krävs det att du inte hade kunnat förutse detta innan (32 kap 6 § och 8 § RB).

Jag förstår att det i och med Covid-19 är en annorlunda situation och allra helst med en nära anhörig i riskgrupp. Domstolen har strategier för att motverka smittspridningen och för att kunna hantera situationen på bästa sätt. I vissa fall kan man erbjudas att delta via videolänk från hemmet eller en annan avskild plats men rutinerna kring detta är upp till varje tingsrätt.

Jag föreslår därför att du tar kontakt med åklagaren eller ditt målsägandebiträde och berättar om din situation. Du kan också kontakta den tingsrätt du blivit kallad till för att se vad de kan erbjuda för lösning på ditt problem.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Maya Hempel
Fick du svar på din fråga?