Måste jag hämta på dagis när det är andra förälderns vecka?

2017-11-18 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej, jag har delad vårdnad om min dotter 4 år. Har henne varann vecka , har anpassat jobbet till det, nu vill mamman att jag ska hämta o lämna även dagar på hennes vecka! Detta funkar ej för mig i mitt jobb, men hon kräver att jag måste lösa detta, men det går inte! Hur gör jag? Har hon verkligen rätt att bestämma detta när jag absolut inte kan ändra det på mitt jobb?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vårdnadstvist

Vårdnadsfrågor regleras i 6 kap i Föräldrabalken. Som jag förstår din fråga har ni uppdelade veckor. Det framgår inte om det är er gemensamma överenskommelse eller om domstol eller myndighet hjälpt besluta detta men i och med att ni har gemensam vårdnad har ni en skyldighet gentemot ert barn och varandra att komma överens och samverka för ert barns bästa(6 kap 13 § 1 st Föräldrabalken). Det finns ingen paragraf i föräldrabalken som bestämmer vad ena föräldern kan kräva av den andra i form av hämtning etc. Detta anser lagstiftaren att föräldrarna ska besluta gemensamt, så länge vårdnaden är gemensam. Det är således upp till er att komma överens.

Samarbetssamtal lämpas när ena föräldern är motstridig

Av din fråga får jag uppfattningen av att mamman till ditt barn inte är samarbetsvillig utan snarare kräver att du ska lösa hämtningsfrågan även på "hennes vecka". Som du nämnt har du problem att styra runt ditt jobb och mamman till ditt barn saknar förståelse för detta. För att slippa djupare konflikt råder jag dig att kontakta din stadsdelsförvaltning för att få till samarbetssamtal. Genom samarbetssamtal får ni hjälp att reda ut ett fungerande arrangemang. Deras mål är för er att nå en överenskommelse kring hur ni ska sköta vårdnaden av ert barn. De kan där även hjälpa er upprätta juridiskt bindande avtal om vad ni kommer fram till (6 kap 18 § Föräldrabalken med hänvisning till 5 kap 3 § Socialtjänstlagen).

Att motsätta sig samarbete innebär konsekvenser

Skulle ni nå den gräns att ni inte kan samarbeta kan sista utvägen vara att ansöka om ensam vårdnad, och då kommer hänsyn tas till vilken förälder som varit mest samarbetsvillig. Er stadsdelsförvaltning kan då upplysa domstolen om deras uppfattning av vårdnaden och respektives samarbetsförmåga. Observera dock att det ska mycket till för att gemensam vårdnad avbryts och tillfaller någon ensamt. Gemensam vårdnad anses vara bäst för barnet och är målet vid vårdnadstvister, och konflikt om barnets skolrutiner har inte ansetts utgöra tillräcklig grund ensamt för att få till ensam vårdnad. Se exempelvis RH 2007:42, där Hovrätten inte ansåg det tillräckligt att bevilja ena förälder ensam vårdnad enbart av den anledning att föräldrarna inte kunde enas om vart barnet skulle gå i skolan.

Sammanfattningsvis råder jag dig att resonera med ditt barns mamma, och om ni inte kan enas så finns det samarbetssamtal att tillgå och på så sätt få till ett avtal om hur vårdnaden ska skötas. Hon kan alltså inte kräva att du hämtar barnet när du jobbar utan det kan du få hjälp att avgöra genom din stadsdelsförvaltning.

Lycka till!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Natalie van den Broek
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (880)
2021-11-23 Vad kan man göra för att ensam få fatta beslut för ens barn?
2021-11-21 Kan man undgå att båda föräldrarna behöver skriva på för angelägenheter som rör barnet vid gemensam vårdnad?
2021-11-11 Umgängessabotage vid gemensam vårdnad?
2021-10-31 Grund för ensam vårdnad

Alla besvarade frågor (97358)